Az 1. zárthelyi 90 perces, felerészben feladatmegoldás, felerészben elméleti kérdések (definíció, tétel
kimondása, "egysoros" bizonyítás). A zárthelyin az itt megadott képletgyûjtemény használható, más nem
(kalkulátor sem). A képleteknél nincsenek megadva a pontos feltételek, tudni kell, melyik mikor igaz.
A feladatok a segédanyagok között megadott feladatsorokból lesznek választva, módosított adatokkal.

A zh 100 pontos, jegyhatárok 40, 55, 65 és 80 pont.

Konzultáció:  október 22. péntek 14-16. H.27

Mintazh

1. zh: október 29. péntek 14-16. K.240
*********************************************-
Innentől frissítendő, az alábbi adatok nem jók:

1. pótzh: november 6. péntek  14-16. Kmf.65

A dolgozatok eredményét és a javasolt féljegyet ezen az oldalon közzéteszem,  a dolgozatok megnézhetõk
a rákövetkezõ hét kedden 16-17. óra között a szobámban, H.24/a
 
pótpótzh:  december 21. hétfõ 13-15. Kmf.21