Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: M0
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2017/2018/1
Nyelv: magyar
Előadó: Horváth Márton
Gyakorlatvezetők: Bodor Bálint, Frigó Erzsébet, Horváth Márton, Ivanics Péter, Kalmár Boldizsár

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Orvosi igazolással történő hiányzás esetén az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell leadni. Egyéb indok miatt történő (30%-ot meghaladó) hiányzást csak dékáni engedéllyel fogadunk el.

Félévközi számonkérések:

Az aláírás megszerzésének feltétele:

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett.

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha ezt a szándékát az első három hétben az előadónak e-mailben jelzi. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

Bónuszpontok:

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon és a 0. zh-ban szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–116 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: