Tárgykövetelmények 

Valószínűségszámítás fizikusoknak, BSc képzés (BMETE95AF00) illetve

Valószínűségszámítás 1 matematikusoknak, BSc képzés (BMETE95AM29)

Kurzus honlap


 

Általános megjegyzések:

A félév jelenléti oktatásban indul, de elképzelhető, hogy a fogadó órákat, konzulátciókat távolléti formában, a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg. Az ezeken való részvételhez szükséges, hogy  a hallgatók a BME-s Office 365 regisztrációjukhoz tartozó edu.bme.hu email címükkel csatlakozzanak a tárgy Teams csoportjához. A csatlakozási kódot Neptun üzenetben fogjuk kiküldeni az első oktatási hét végéig. 

Félévközi számonkérések:

A gyakorlat teljesítéséhez és az aláírás megszerzéséhez kapcsolódó számonkérések: Ellenőrzött házi feladatok és 2 db 45 perces zárthelyi dolgozat. Részletezve: Amennyiben a zárthelyi(k) íratására távoktatás keretében kerül sor, bármely hallgató kötelezhető a zh dolgozat szóbeli védésre, azaz a zh-n adott megoldásainak szóbeli bemutatására, Teams kapcsolaton keresztül. Az esetleges szóbeli beszámolóról a zh megírása utáni egy héten belül értesítjük a hallgatót, és arra a zh megírását követő két héten belül kerülhet sor.   

Mindkét zh-hoz biztosítunk pótlási lehetőséget, amely egyben javítási lehetőség is. Az időben később született eredményt fogjuk beszámítani.
A pótlási héten tartott pót-pótzh-n különeljárási díj befizetése ellenében még egyszer pótolható egy zh.

Az előadáshoz félévközi számonkérés nem tartozik. Az aláírás megszerzésének feltétele:  

A félév végi osztályzat kialakítása:

A félév végi vizsgaidőszakban a hallgatók egy 90 perces írásbeli vizsgadolgozatot írnak. A vizsgalap elméleti kérdéseket és megoldandó feladatokat egyaránt tartalmaz. A vizsgalapon egyértelműen fel van tüntetve az egyes kérdésekre adott helyes válaszok arányos súlya a dolgozat összességén belül. A vizsgadolgozat teljesítési eredményét százalékos arányban állapítjuk meg.

Amennyiben a vizsgára távoktatás keretében kerül sor, az írásbeli vizsgadolgozat csak megoldandó feladatokat tartalmaz, a vizsga azonban kiegészíthető egy elméleti kérdésekre vonatkozó szóbeli résszel. Pontosabban, a hallgató két lehetőség közül választhat: kizárólag az írásbeli vizsgadolgozat alapján értékeljük, ekkor azonban legfeljebb jó (4) érdemjegyet szerezhet; vagy az írásbeli és a szóbeli vizsgán mutatott együttes teljesítménye alapján értékeljük, ekkor bármilyen érdemjegyet (így jelest is) szerezhet. Bármelyik lehetőséget választja is a hallgató, kötelezhető a vizsgadolgozat szóbeli védésére, a zh-nál leírtakhoz hasonló módon.   

Az aláírás feltételeinek teljesítése esetén a vizsgajegy a házi feladatok pontozása, a zárthelyik összpontszáma és a vizsgadolgozat pontszáma alapján az alábbi módon adódik: A végső teljesítmény összetételének arányai: HF 20% + ZH1 15% + ZH2 15% + V 50%, de a legalább elégséges jegy feltétele a vizsgán elért legalább 40%-os teljesítmény. (Például: ha egy hallgató a HF 80%-át, a ZH1 75%-át, a ZH2 60%-át és a V 70%-át teljesítette, akkor a félév során nyújtott összteljesítménye 0.20*0.80 + 0.15*0.75 + 0.15*0.60 + 0.50*0.70 = 0.7125 = 71%.) (Például: ha egy hallgató a HF 80%-át, a ZH1 75%-át, a ZH2 60%-át és a V 39%-át teljesítette, akkor a félév során nyújtott összteljesítménye elégtelen, mert nincs meg a vizsgaminimuma.)

A félév végi osztályzat kiszámolásának algoritmusa (a fent részletezett módon számolt félévi összteljesítmény arányában):

∈[0% - 40%):    elégtelen (1)
∈[40% - 55%): elégséges (2)
∈[55% - 70%): közepes (3)
∈[70% - 85%): jó (4)
∈[85% -100%]: jeles (5)

Konzultációk:

Az előadó és a gyakorlatvezető heti rendszerességgel tartanak fogadóórát és a ZH-k előtt külön konzultációt. A vizsgaalkalmak előtt a tárgy előadója vagy a gyakorlatvezető szintén konzultációt tart. A körülményektől függ, hogy a fogadóórákat és a konzultációkat jelenléti formában, vagy a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg. 

Információáramlás:

A tárggyal kapcsolatos információk a kurzus(ok) honlapjain, melyeket az előadó és a gyakorlatvezető tartanak karban, naprakész állapotban hozzáférhetőek.

 
 
Budapest, 2022. augusztus 31.

 
Bálint Péter
előadó