Tárgykövetelmények 

Valószínűségszámítás a gépészmérnök BSc képzés matematikus mérnök specializáción (BMETE95BG32) 

Kurzus honlap


 

Általános megjegyzések:

A félév jelenléti oktatásban indul, de elképzelhető, hogy a fogadó órákat, konzulátciókat távolléti formában, a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg. Az ezeken való részvételhez szükséges, hogy  a hallgatók a BME-s Office 365 regisztrációjukhoz tartozó edu.bme.hu email címükkel csatlakozzanak a tárgy Teams csoportjához. A csatlakozási kódot Neptun üzenetben fogjuk kiküldeni az első oktatási hét végéig.  


Félévközi számonkérések:

A gyakorlat teljesítéséhez és az aláírás megszerzéséhez kapcsolódó számonkérések: Ellenőrzött házi feladatok és 2 db 45 perces zárthelyi dolgozat. Részletezve: Amennyiben a zárthelyi(k) íratására távoktatás keretében kerül sor, bármely hallgató kötelezhető a zh dolgozat szóbeli védésre, azaz a zh-n adott megoldásainak szóbeli bemutatására, Teams kapcsolaton keresztül. Az esetleges szóbeli beszámolóról a zh megírása utáni egy héten belül értesítjük a hallgatót, és arra a zh megírását követő két héten belül kerülhet sor.   

Mindkét zh-hoz biztosítunk pótlási lehetőséget, amely egyben javítási lehetőség is. Az időben később született eredményt fogjuk beszámítani.
A pótlási héten tartott pót-pótzh-n különeljárási díj befizetése ellenében még egyszer pótolható egy zh.

Az előadáshoz félévközi számonkérés nem tartozik. Az aláírás megszerzésének feltétele:  

A félév végi osztályzat kialakítása:

Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének szükséges feltételei a következők:  
E feltételek teljesítése esetén a félévközi jegy a házi feladatok pontozása és a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik: A végső teljesítmény összetételének arányai: HF 40% + ZH1 30% + ZH2 30%. (Például: ha egy hallgató a HF 80%-át, a ZH1 75%-át és a ZH2 60%-át teljesítette, akkor a félév során nyújtott összteljesítménye 0.40*0.80 + 0.30*0.75 + 0.30*0.60 = 0.725 = 73%.

A félév végi osztályzat kiszámolásának algoritmusa (a fent részletezett módon számolt félévi összteljesítmény arányában):

∈[0% - 40%):    elégtelen (1)
∈[40% - 55%): elégséges (2)
∈[55% - 70%): közepes (3)
∈[70% - 85%): jó (4)
∈[85% -100%]: jeles (5)

Konzultációk:

Az előadó és a gyakorlatvezetők heti rendszerességgel tartanak fogadóórát és a ZH-k előtt külön konzultációt. A körülményektől függ, hogy a fogadóórákat és a konzultációkat jelenléti formában, vagy a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg. 

Információáramlás:

A tárggyal kapcsolatos információk a kurzus(ok) honlapjain, melyeket az előadó (és a gyakorlatvezetők) tartanak karban, naprakész állapotban hozzáférhetőek.

 
 
Budapest, 2022. augusztus 31.

 
Bálint Péter
előadó