Szakmai életrajz
Prok István
2015. december 31.

Személyi adatok:

Született: Gyöngyös, 1964. február 7.

Családi állapota: nős, egy gyermek.

Végzettségek:

Iskolai végzettség: ELTE TTK okleveles matematika – fizika – számítástechnika szakos középiskolai tanár, 1988.

Doktori iskola: BME TTTK Alkalmazott Matematika Szak, levelező képzés 1997.

Nyelvismeret: alapfokú orosz nyelvvizsga 1997, középfokú angol nyelvvizsga 1998.

Tudományos fokozat: PhD, Matematika és számítástudományok, BME TTK, 2001.

Munkahelyek:

1988-tól BME Gépészmérnöki Kar (majd 1995-től Természet- és Társadalomtudományi Kar, ill. 1998-tól Természettudományi Kar, Matematika Intézet) Geometria Tanszék. 1988 – 2001 tanársegéd, majd 2001-től adjunktus, 2007-től pedig egyetemi docens.

2005-től 2011-ig a Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE YMÉTK), Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék, részmunkaidős oktató.

Oktatási és oktatásszervezési tevékenység:

Gyakorlatok vezetése a mérnöki karok geometria, ábrázoló geometria és matematika tárgyaihoz, továbbá a matematikus (BSc) hallgatók Geometria tárgyához is.

Előadások tartása az építőmérnök, később pedig a gépészmérnök hallgatók Ábrázoló geometria c. tárgyból, továbbá a fakultatív Ábrázoló geometria 2 tárgy oktatása.

Számítógépi laboratóriumi gyakorlatok vezetése a Konstruktív geometria számítógéppel c. tárgyból és annak későbbi változataiból, a Számítógépes grafika valamint a Test- és felületmodellezés c. tárgyakból.

Oktatás szervezése és oktatási anyagok fejlesztése az Építőmérnöki ill. a Gépészmérnöki Karon oktatott Ábrázoló geometria c. tárgyhoz (1989-től ill. 2006-tól). A tanszék által oktatott tárgyak információs anyagának (követelmények, ütemtervek, félévközi eredmények) karbantartása és a tanszék honlapjának szerkesztése.

Demonstrációs (számítógépi) programok kidolgozása a tanszék geometria, számítógépi geometria, kristálygeometria és mozgásgeometria témájú tárgyaihoz.

Részvétel a Konstruktív geometria számítógéppel (valamint az ennek megfelelő Számítógépes grafika, ill. Test- és felületmodellezés) tárgyak oktatási anyagának fejlesztésében, valamint az Ábrázoló geometria tárgy elektronikus jegyzetének kidolgozásában.

1999-től BME TTK Dékáni Hivatal a hallgatói információs rendszer (Neptun) kari felelőse. Oktatási információk lekérdezése, elemzések készítése tanulmányi és gazdasági döntések előkészítéséhez. Az új tantárgyak akkreditációs ügyeinek menedzselése. A tanszékek számára előirt határ-idős adminisztrációs feladatok végrehajtásának felügyelete. A Kari Tanács honlapjának szerkesztése, és részvétel az ülések technikai lebonyolításában. Hivatalvezetői feladatok ellátása a 2007/08 tanévben. Oktatási dékánhelyettes a 2014/15 tanévtől.

A SZIE YMÉK-en 2005-től 2009-ig részvétel az építőmérnök hallgatók ábrázoló geometria oktatásában, továbbá az építészmérnök hallgatók Számítógépes térgeometriai modellezés c. kötelezően választható tárgyának átdolgozása, és a számítógépi laboratóriumi gyakorlatainak megtartása.

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület: állandó görbületű terek diszkrét transzformációcsoportjainak és szabályos poliéderekkel történő periodikus kövezéseinek algoritmikus vizsgálata, poliéderalgoritmusok fejlesztése, számítógépes poliédermodellezés.

Részvétel pályázatokban:  OTKA 1615 (1991),  OTKA T 7351 (1993),  OTKA T 020498 (1996),  TÉT–DAAD D4/99,  TÁMOP 2010/11.

Részvétel és előadás tartása nemzetközi konferenciákon.

– Konstruktív Geometria Kollokvium, Debrecen, 1990. november 5–7. Crystallographic groups with cubic fundamental domain.

Conference on Intuituitive Geometry, Szeged, 1991. szeptember 2–7. Fundamental cube and simplex tilings.

Konstruktive Geometrie, Balatonföldvár, 1993. szeptember 27 – október 1. Fundamental tilings with marked cubes in spaces of constant curvature.

– The 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry (ICECGDG), Krakkó, 1996. július 18–22. Application of a polyhedron algorithm for finding regular polyhedron tilings.

– 3rd Geometry Festival – An International Conference on Packings, Coverings and Tilings, Budapest, 1996. július 29 – augusztus 1. A classification of the non-compact dodecahedral space forms of finite volume.

Potsdamer Geometrie Tagung, Potsdam, 1997. április 1–6. Computer classification of regular dodecahedron manifolds.

Special Seminar on Geometry in Engineering Education (SEFI), Smolenice (Szlovákia), 1997. augusztus 25–29. Discrete transformation groups and polyhedra.

Konstruktive Geometrie, Balatonföldvár, 1998. szeptember 14–18. Bricks in a cube.

Geometrie-Tagung im Stift Vorau, Vorau (Ausztria), 1999. május 30 – június 4. Fundamental tilings with regular polyhedra in spaces of constant curvature.

– 4th Geometry Festival, – An International Workshop on Discrete Geometry and Rigidity Budapest, 1999. november 29 – december 2. On complexity of a combinatorial polyhedron tiling algorithm.

Intuitive Geometry V, Balatonföldvár, 2000. június 5–9. On complexity of a face to face polyhedron tiling algorithm.

Konstruktive Geometrie, Balatonföldvár, 2001. szeptember 10–14. A D-V cell algorithm for crystallographic groups with implementation.

Konstruktive Geometrie, Balatonföldvár, 2005. szeptember 5–9. Construction of a family of four-dimensional uniform polytopes.

Tanulmányutak (előadások tanszéki szemináriumokon):  Potsdami Egyetem (Prof. Benno Klotzek, 1995),  Prágai Műszaki Egyetem (prof. Marie Kargerova, 1995),  Pozsonyi Komenius Tudományegyetem (prof. Jan Cizmar, 1997, 1998),  RWTH Aachen (Prof. Wilhelm Plesken, 2000, 2001, 2002),  Technische Universität Wien (Prof. Hellmuth Stachel, 2009),  University of Ljubljana (Prof. Dusan Repovs, 2009)

Publikációk listája hivatkozásokkal.

Kitüntetések:

Strommer Gyula Emlékdíj 2002;  Az Egyetemért kitüntetés 2003;  Dékáni dicséret 2006.