Nagyné Szilvási Márta (Szilvási-Nagy Márta)

életrajz

curriculum vitae

publications

selected publications

Electronic teaching materials (Eletronikus oktatási anyagok)

Java programs to download (letölthetõ Java programok):

For children: modeling a truncated pyramid (Elinduláshoz vagy kisiskolásoknak csonkagúla modellezése): [link]

Program (Compoly) for learning 3D modeling by composing truncated pyramids: [in English]
Compoly program térbeli transzformációkhoz, összetett test modellezéséhez: [in Hungarian]

Let's construct the plane sections of a solid (Test síkmetszeteinek szerkesztése):
[program + help]

Visualizing the vector operations (Vektoralgebra szemléletesen):
[program + help]

Visualizing basis transformations (Bázistranszformáció szemléletesen):
[program + help]

Further Java programs for download (További letölthető Java programmok):

Program (Convexhull) for computing and showing the convex hull of a 3D point set (Convexhull program térbeli ponthalmaz konvex burkának számítására és szemléltetésére) [program], [info]

Program (Slices) for showing the geometry of 3D-printing, i.e. the construction of plane sections of triangulated surfaces (Slices program háromszögelt felületek síkmetszetének szerkesztésére, ami a 3D nyomtatás geometriai alapja) [program], [info]

MTMT

email: szilvasi@math.bme.hu