Üdvözöljük!

 

Strommer_0019

DR. STROMMER GYULA

(1920-1995)

1920. május 8-án született Erdélyben, Nagyenyeden. Hamarosan kénytelen elhagyni a szülőföldet, ezt követően félárvaságra jut. Ennek következtében tanulmányait szerény anyagi körülmények között végzi. A természettudományok iránti élénk érdeklődése már reálgimnáziumi tanulóévei alatt megnyilvánult. 1938-tól kezdve a Műegyetem gépészmérnök hallgatója, ezzel egyidejűleg a pesti Tudományegyetemen csillagászatot és fizikát tanul. Első tudományos sikere is erre az időre esik az általa “Transsylvania”-nak elnevezett és nemzetközileg is bejegyzett kisbolygó felfedezésével. 1942-ben a Műegyetem Ábrázoló Geometria Tanszékére került tanársegédnek. Itteni működését csak a háború illetve a katonai szolgálat és a hadifogság szakította meg. A fogságból való szabadulás után ismét a Műegyetemen tanít, e munkája mellett a Posta Kísérleti Intézetben is dolgozik a későbbi Nobel-díjas Békéssy György munkatársaként.

1952-ben a Gépészmérnöki Karon szerveződő Ábrázoló Geometria Tanszék vezetője lett. Vezetése alatt a tanszék magas színvonalú oktatási és kutatási munkát végzett. 1960-ban a matematikai tudományok kandidátusa, 1975-ben a matematikai tudományok doktora fokozatot nyeri el. 1962-ben nevezik ki egyetemi tanárrá. Az Ábrázoló Geometria (később Geometria) Tanszéket 1986-ig vezeti. 1981-1987 között a Gépész-mérnöki Kar dékánja. 1990-ben Apáczai Csere János díjat kap tanári tevékenysége elismeréseként. Nyugdíjazásától kezdve a Gépészmérnöki Kar emeritusz professzora egészen haláláig. Összesen 53 évet tanított a Műszaki Egyetem katedráján.

Tudományos munkásságát a geometria alapjainak és a Bolyai-Lobacsevszkij geometria kutatásának szentelte, amellyel nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést szerzett.

I. Könyvek

[1] Ábrázoló geometria példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1952. 2.kiadás: u.ott. 1962. (135 old.+2 tábla)

[2] Ábrázoló geometria. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 2.kiadás: u.ott. 1974. (XV+566 old.)

[3] Geometria. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 2.kiadás: u.ott.1993. (XVI+722 old.)

II. Disszertációk

[4] Az egybevágóság Mollerup-féle axiómarendszerének redukciója. Kandidátusi értekezés. Budapest,1959.(32 old.)

[4/a] Az egybevágóság Mollerup-féle axiómarendszerének redukciója. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest,1960.(7 old.)

[5] A párhuzamosok axiómájától független geometriai szerkesztések elméletéhez. Akadémiai doktori értekezés. Budapest,1974.(116 old)

[5/a] A párhuzamosok axiómájától független geometriai szerkesztések elméletéhez. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Budapest,1975. (10 old.)

 

Az alapítvány céljai

 

A kuratórium elnöke:  Dr. Garbai László, egyetemi tanár

Titkára:        Dr. Szirmai Jenő, egyetemi docens

Tagok:         Dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens

Dr. Kiss I. László, egyetemi tanár

Dr. Horváth Jenő, egyetemi tanár

                   Dr. Juhász Imre, egyetemi tanár

                  

A Strommer Professzor Úr által alapított Geometria Tanszék története

Strommer Gyula kutatásai

Alapítványunk eddigi tevékenysége

Alapítványunk adatai, bankszámlaszáma

Pályázat Strommer Gyula ösztöndíj elnyerésére (beadási határidő 2020. május 24.)

Észrevételeit küldje el :

szirmai@math.bme.hu

 


GEOMETRIA TANSZÉK / LEHRSTUHL FÜR GEOMETRIE

Tel: (+36)1-463-2645 FAX: (+36)1-463-1050 e-mail:szirmai@math.bme.hu