Üdvözöljük!

 

Strommer_0019

DR. STROMMER GYULA

(1920-1995)

1920. május 8-án született Erdélyben, Nagyenyeden. Hamarosan kénytelen elhagyni a szülőföldet, ezt követően félárvaságra jut. Ennek következtében tanulmányait szerény anyagi körülmények között végzi. A természettudományok iránti élénk érdeklődése már reálgimnáziumi tanulóévei alatt megnyilvánult. 1938-tól kezdve a Műegyetem gépészmérnök hallgatója, ezzel egyidejűleg a pesti Tudományegyetemen csillagászatot és fizikát tanul. Első tudományos sikere is erre az időre esik az általa “Transsylvania”-nak elnevezett és nemzetközileg is bejegyzett kisbolygó felfedezésével. 1942-ben a Műegyetem Ábrázoló Geometria Tanszékére került tanársegédnek. Itteni működését csak a háború illetve a katonai szolgálat és a hadifogság szakította meg. A fogságból való szabadulás után ismét a Műegyetemen tanít, e munkája mellett a Posta Kísérleti Intézetben is dolgozik a későbbi Nobel-díjas Békéssy György munkatársaként.

1952-ben a Gépészmérnöki Karon szerveződő Ábrázoló Geometria Tanszék vezetője lett. Vezetése alatt a tanszék magas színvonalú oktatási és kutatási munkát végzett. 1960-ban a matematikai tudományok kandidátusa, 1975-ben a matematikai tudományok doktora fokozatot nyeri el. 1962-ben nevezik ki egyetemi tanárrá. Az Ábrázoló Geometria (később Geometria) Tanszéket 1986-ig vezeti. 1981-1987 között a Gépész-mérnöki Kar dékánja. 1990-ben Apáczai Csere János díjat kap tanári tevékenysége elismeréseként. Nyugdíjazásától kezdve a Gépészmérnöki Kar emeritusz professzora egészen haláláig. Összesen 53 évet tanított a Műszaki Egyetem katedráján.

Tudományos munkásságát a geometria alapjainak és a Bolyai-Lobacsevszkij geometria kutatásának szentelte, amellyel nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést szerzett.

I. Könyvek

[1] Ábrázoló geometria példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1952. 2.kiadás: u.ott. 1962. (135 old.+2 tábla)

[2] Ábrázoló geometria. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 2.kiadás: u.ott. 1974. (XV+566 old.)

[3] Geometria. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 2.kiadás: u.ott.1993. (XVI+722 old.)

II. Disszertációk

[4] Az egybevágóság Mollerup-féle axiómarendszerének redukciója. Kandidátusi értekezés. Budapest,1959.(32 old.)

[4/a] Az egybevágóság Mollerup-féle axiómarendszerének redukciója. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest,1960.(7 old.)

[5] A párhuzamosok axiómájától független geometriai szerkesztések elméletéhez. Akadémiai doktori értekezés. Budapest,1974.(116 old)

[5/a] A párhuzamosok axiómájától független geometriai szerkesztések elméletéhez. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Budapest,1975. (10 old.)

 

Az alapítvány céljai

 

A kuratórium elnöke:  Dr. Garbai László, egyetemi tanár

Titkára:        Dr. Szirmai Jenő, egyetemi docens

Tagok:         Dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens

Dr. Kiss I. László, egyetemi tanár

Dr. Horváth Jenő, egyetemi tanár

                   Dr. Juhász Imre, egyetemi tanár

                  

A Strommer Professzor Úr által alapított Geometria Tanszék története

Strommer Gyula kutatásai

Alapítványunk eddigi tevékenysége

Alapítványunk adatai, bankszámlaszáma

Beszámoló, közhasznúsági jelentés 2017

Pályázat Strommer Gyula ösztöndíj elnyerésére (beadási határidő 2018. május 20.)

Észrevételeit küldje el :

szirmai@math.bme.hu

 


GEOMETRIA TANSZÉK / LEHRSTUHL FÜR GEOMETRIE

Tel: (+36)1-463-2645 FAX: (+36)1-463-1050 e-mail:szirmai@math.bme.hu