BME Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék

Tartalom
Aktualitások

Kutatás

Tanszékünk a valószínűségszámításnak és határterületeinek kiemelkedő kutatóműhelye. Nemzetközi jelentőségű kutatási területeink: véletlen fraktálok matematikája, perkoláció és statisztikus fizika, kaotikus dinamikai rendszerek, spektrál klaszterezés, kölcsönható részecskerendszerek, bolyongások véletlen közegben, sztochasztikus analízis, véletlen gráfok és hálózatok, statisztika. Alább részletesebb listával is szolgálunk.

A nemzetközi tudományos közösségben betöltött szerepünket jól mutatják publikációink, előadás meghívásaink, díjaink, kollaborációink a világ jelentős matematikai műhelyeivel, szerkesztőségi tagságaink, stb. Az MTA-BME Sztochasztika Kutatócsoportnak is otthona vagyunk.

Tudásunkat alkalmazni igyekszünk valós életbeli problémák megoldására is. Több közös projektünk volt és van a nemzetközi élvonala tartozó cégekkel a pénzügyi, biztosítási, telekommunikációs és kereskedelmi szektorokban. Ilyen projektekben diákjaink is részt szoktak vállalni.

Tanszékünk három szeminárium-sorozat szervezésében is részt vesz.

Kutatási területek

Determinisztikus dinamikai rendszerek sztochasztikus aspektusai. Billiárdok kaotikus tulajdonságai. Hiperbolicitás, ergodicitás, korreláció-lecsengés, határeloszlások.

Bálint Péter, Sélley Fanni, Szász Domokos, Tóth Péter Imre
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Fraktálgeometria, dinamikai rendszerek dimenzióelmélete, geometriai mértékelmélet.

Bárány Balázs, Kiss Gergő, Kolossváry István, Simon Károly, Vágó Lajos
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Klasszikus és kvantum statisztikus fizika matematikai aspektusai. Perkolációs modellek rövid és hosszútávú korrelációkkal, Ising és Heisenberg modellek, konforminvariáns síkbeli folyamatok, zajérzékenység.

Pete Gábor, Ráth Balázs, Tóth Bálint.
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Hosszúmemóriájú folyamatok aszimpotikus viselkedése. Ön-kölcsönható folyamatok, bolyongások véletlen közegben.

Szász Domokos, Tóth Bálint, Vető Bálint
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Kölcsönható részecskerendszerek, hidrodinamikus limeszek, KPZ univerzalitás-osztálybeli fluktuációk.

Tóth Bálint, Vető Bálint
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Gráfok és mátrixok spektruma. Klaszteranalízis gráfelméleti eszközökkel. Parametéres hálózat-modellek.

Bolla Marianna, Ahmed Abo-Zaid.
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Véletlen gráfok és komplex hálózatok. Önszervező kritikalitás és határeloszlások időben változó véletlen gráfmodellekben.

Kolossváry István, Ráth Balázs, Simon Károly, Tóth Bálint, Tóth Péter Imre
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Végtelen csoportok sztochasztikus, geometriai, analitikus tulajdonságai

Kiss Gergő, Pete Gábor
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Sztochasztikus analízis, erős approximáció, alkalmazások

Szabados Tamás
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Számelmélet: kombinatorikus és valószínűségi vonatkozások. Kriptográfiai alkalmazások.

Kovács Tünde, Sándor Csaba, Pete Gábor
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Információelmélet. Nemparametrikus becslések stacionárius folyamatokra.

Csiszár Imre, Kói Tamás, Morvai Gusztáv
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

Nemparametrikus Bayesiánus statisztika.

Szabó Botond
Fontosabb publikációk és matematikai galéria

A valószínűségszámítás biológiai és kémiai alkalmazásai

Barabás Béla, Szabados Tamás
Fontosabb publikációk és matematikai galéria