Dr. Kovács Edith
Docens

Terem: H/4/43

Telefon: +36 1 463-1397

E-mail: kovacsea@math.bme.hu

Fogadóóra: csütörtök 13-14

Honlap

Google scholar

MTMT

Kovács Edith Alice (egyetemi docens) 1994-ben a Temesvári Nyugati Egyetemen szerezte meg diplomáját az 5 éves matematikus szakon, majd 2005-ben szerezte meg ugyanitt a Ph.D fokozatot. Az egyetem elvégzése után az első öt évben az Aurel Vlaicu és Vasile Goldis aradi egyetemeken tanított, kutatott. 2000-ben Budapesten folytatta pályafutását főállásban az Általános Vállalkozási Főiskolán, illetve óraadóként a BME Differenciálegyenletek Tanszékén. 2015 Juliusától került teljes állásba a BME Differenciálegyenletek Tanszékre. Érdeklődési illetve kutatási területei: Többváltozós statisztika, valószínűségi gráf-modellek és az összefüggésrendszerek felderítse, információelmélet, hálózati rendszerek megbízhatósága, mesterséges intelligencia és gépi tanulás, bizonytalanság melletti döntéshozatal, matematikai modellezés pénzügyekben, gazdasági folyamatokban és orvostudományban. Az Erasmus program keretén belül több külföldi egyetemen tartott előadásokat.