Kiírt témák

Diplomamunka témák a BME TTK MSc szakos alkalmazott matematikus és matematikus hallgatói számára

Cím Témavezető
Együttes valószínűségi korlátos optimalizálási feladat megoldása Szántai Tamás, egyetemi tanár
Modell prediktív kontroll algoritmusok vizsgálata bizonytalan és nemlineáris rendszerekre Gyurkovics Éva, egyetemi docens
Hatékony pivot algoritmusok hálózati- és többtermékes hálózati folyamfeladatokra Illés Tibor, egyetemi docens
Belsőpontos módszerek Illés Tibor, egyetemi docens
Gráfokon a színezés kiterjesztések aktuális elméleti és gyakorlati kérdései Hujter Mihály, egyetemi docens
Adómorál és adórendszer Simonovits András, egyetemi tanár
Egyszerű hiperbolikus dinamikai rendszerek statisztikus tulajdonságainak paraméterfüggése Bálint Péter, egyetemi docens


Diplomamunka, vagy önálló kutatási témák a BME TTK BSc szakos alkalmazott matematikus és matematikus hallgatói számára

Cím Témavezető
Műveletek kvaterniókkal és különféle kvaternióegyenletek megoldása Lóczi Lajos, egyetemi adjunktus

További témaajánlatok a tanszékről