Témák hallgatóknak

TDK, szakdolgozat, diplomamunka és PhD témák közül álljon itt egy (nem teljes) lista. Egyéb témákkal kapcsolatban is lehet nyugodtan keresni!


A Wigner Jenő Szakkolégium által szervezett Matematikus Témaválasztó Napokon elhangzott előadásom anyagai:
Téma TDK Szakdolgozat Diplomamunka PhD

A kvantummechanikai állapottér vizsgálata

+ + + +

Határozatlansági relációk

+ + +

Kvantumcsatornák geometriája

+ + +

Indukált unitér ábrázolások

+ + +

Nemkommutatív geometria

+ + +

Véletlen mátrixalgebrák induktív limesze

+ + +

Nemábeli mértékelmélet

+ + +