Véges testek 2002-2003 õsz

Tematika és olvasmányok a tananyaghoz

 • Alapvetõ algebrai struktúra
 • (létezés, unicitás, primitív elem, Frobenius automotfizmus,
  résztest-háló, irreducibilis polinomak felbontási teste, irred. polinomok száma,
  Wedderburn tétele véges ferdetestek kommutativitásáról, normálbázis létezése)
  Timothy Murphy: Finite Fields  (pdf, Course 373, Trinity College, Dublin)
 • A Möbius-függvényrõl
 • Chris Godsil: An Introcuction to the Möbius Function (ps, 1--4. oldal)
 • Alkalmazás Ramsey-számokra
 • saját vázlat (ps)
 • A Paley-gráfok és Hadamard-mátrixok
 •  saját vázlat  (ps)
 • Egyváltozós polinomok faktorizációja véges testek felett
 • (Berlakamp módszerei, Cantor-Zassenhaus randomizált algoritmusa,
  felbontás a tényezõk foka szerint, x^l-1 irreducibilis téyezõi prím l esetén)
   saját vázlat  (ps)
 • A Weil-becslés és turnamentek
 •  Babai László: Character Sums, Weil's Estimates and Paradixical Tournaments
                             (pdf, Discrete Mathematics Course, U. Chicago REU program, 2002)
 • Az Alon-féle Nullstellensatz és néhány alkalmazása
 •  Noga Alon: Combinatorial Nullstellensatz
                         (pdf,  Combinatorics, Probability and Computing 8(1999), 7-29,
                           1. és 2. fejezetek, 3.1. tétel, 3.2. tétel, 6.,3 tétel,8.1. lemma, 8.2. áll., 9.3 tétel)
 • Nyom és norma
 • (alaptul.; képek; magok: "Hilbert 90" véges testekben;  viselkedés továbbõvításre)
    J. S. MilneFields and Galois Theory  (dvi v. pdf, Course at U. Michigan, 68-70. old. + 60-62. old.)
 • Normagráfok
 • definíció, méret, kapcsolat a "páros Turán-számokkal" a Kollár-Rónyai-Szabó cikkbõl
   a felhasznált algebrai geometriai tétel bizonyítása  (saját jegyzet)


  Vizsgára választható cikkek:

 • Noga AlonCombinatorial Nullstellensatz  (pdf) teljes egésze

 •  
 • Victor Shoup:    On the deterministic complexity of factoring polynomials over finite fields
 • (ps, Inform. Proc. Letters 33: 261-267)