Zoltán Molnár

Department of Algebra
Mathematical Institute
Budapest University of Technology and Economics

mozow at math dot bme dot hu

Fields of interest

mathematical logic
logic
philosophy of mathematics
teaching of mathematics

Education

PhD student in mathematics as an assistant of György Serény (2007-2010)
MSc in mathematics & physics at Eötvös University, Budapest (1998-2003)

Teaching

Mathematics and physics at Gábor Sztehlo Lutheran High School (2011-)
Calculus and logic courses at BME (2007-)
Analysis, discrete mathematics, engineering physics at Kálmán Szily College (2003-2008)
My students' page (hu)

Recent activities

0th math exam (co-editor) (html)
α online math competition (co-editor) (php)
Proof theory and Gödel's theorem (course) (html)
Selected topics from the applications of mathematics (course with János Tóth) (html)
The philosophical bases and their applications of mathematics (html)

Publications

(hu) Russelltől Gödelig - Esszék a matematika filozófiai problémáiról. (szerk., szerző, Lévai Emese Saroltával, Márton Gáborral, Varga Bálinttal) TypoTeX, 2020. (url)
(hu) Milyen matematikát kell tanítanunk és azt hogyan? Új Pedagógiai Szemle, 2018. 5-6., 86-108. (pdf)
(hu) Kalmár, Péter, Surányi, Érintő - Elektronikus Matematikai Lapok, Tudomány - Történet - Mi is...?, 2018 szept. (php)
(en) Indefinite descriptions in typed lambda calculus, In: K + K = 120 Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Editors: Beáta Gyuris, Katalin Mády, and Gábor Recski. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. ISBN 978-963-9074-73-6, 2017 (pdf)
(hu) Bevezetés a bizonyításelméletbe, BME TTK MI, Jegyzet, 2016 (pdf)
(hu) A Desargues-tétel tanításáról, in: Szerk. Érfalvy L., Új utakon, Luther Kiadó, 2015, ISBN 978-963-380-0607 (html)
(hu) A lélektől a deskripciókig -- egy descartes-i érv formális nyelvi elemzése, in: Szerk. Érfalvy L., A tudomány vonzásában, Luther Kiadó, 2014, pp. 74-91, ISBN 978-963-380-048-5 (pdf)
(en) Epsilon-Invariant Substitutions and Indefinite Descriptions, Logic Journal of the IGPL, (2013) 21 (5), pp. 812-829. (html), (pdf)
(hu) Mi fér bele a tananyagba projektív geometriából?, A matematika tanítása: módszertani folyóirat, 2012/4, pp. 16-21, High school maths paper on projective geometry. (pdf)
(en) Induced Cylindric Algebras of Choice Structures, Bulletin of the Section of Logic, 2011, 40, 3-4/2011, pp. 119-28. (html)
(hu) Instabil logikusok, Szabad Változók (an online hungarian journal on philosophy of science and language), 5., 2008. (pdf)
(en) A Change of Variables Theorem for the Multidimensional Riemann Integral, co-authors Szilágyi, T., Nagy, I., Ann. Univ. Sci. Budapestinensis, Sect. Math., 2008, 51, pp. 121-140. (arXiv.org version)
MTMT, Google Sc.

Book Reviews


(Mathematics & Philosophy of Mathematics)

(hu) Torkel Franzén: Gödel nemteljességi tételei -- értelmezések és félreértések, TypoTeX, 2013, ford. Csaba Ferenc in: Érintő -- Elektronikus matematikai lapok, 2017. június (html)
(hu) Ron Aharoni: Ördögi körök, TypoTeX, 2016, ford. Kepes János, in: Érintő -- Elektronikus matematikai lapok, 2016. december (html)

Further publications and lectures

(hu) Lángné Lázi Márta–Molnár Zoltán Gábor–Nagy Ilona, BME Alfa: interaktív gyakorlás és versenyzés, Érintő 2017 június. (html)
(hu) Modeling Descriptions in the Logic of Choice, 2010, lecture at Logic and Philosophy of Mathematics Seminar, Department of Logic, Eötvös Univ. (pdf)
(hu) Instability in Logic, 2009, lecture at Theoretical Philosophy Forum, Department of Logic, Eötvös Univ. (pdf)
(hu) On the transformation formula of the multidimensional Riemann integral, Hungarian National Conference of Scientific Students' Associations, 2003, with Nagy, I., Jury's special prize, supervisor: Tivadar Szilágyi.
(hu) Integration on manyfolds and Lie-groups, MSc thesis, 2003. supervisor: Alice Fialowski.
(hu) Wittgenstein and the teaching of mathematics, 2003, pedagogical appendix of the MSc thesis.

Papers under preparation

(en) Knowledge Representations Behind CCG Trees, with Dávid Ádám Magas
(en) On the Height Problem of the Normalization in Simple Type Calculus with Szabolcs Mezei

Students and Collaborators

Sándor Horváth, Dávid Ádám Magas, Szabolcs Mezei, Bálint Varga, Emese Sarolta Lévai, Gábor Márton

Contact

Budapest University of Technology and Economics
Mathematical Institute
Department of Algebra
Budapest, P. O. Box 91
H-1521 Hungary
Building H, 5th floor
Phone: +36.1.463.5671
Fax: +36.1.463.1780

Some personal