Az építőkari Matematika A1 tárgy honlapja, 2018/19 I. félév
Ütemterv


Követelmények


Előadások, gyakorlatok adatai


Képletgyüjtemény


Előadásjegyzetek: komplex számok, térgeometria, sorozatok, függvények, differenciálszámítás, határozatlan integrál, határozott integrál, improprius integrál és numerikus integrálás


Zárthelyi


A pótzh november 29-én 16-18 közt a K234-ben lesz. Aki csak a 3. zh-t akarja pótolni, az 17 órára jöjjön, a többiek 16 órára jöjjenek!
A pótzh egyben javítózh is. Aki javítani jön, annak a pótzh-n elért  eredményével számolok a vizsgán, tehát rontani is lehet.


Korábbi 1. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport 
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
Korábbi 2. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
Korábbi 3. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport


Deriválási feladatok

Gyakorlás 3. zh-ra (integrálásból csak 1-21, 25-36, 46-50, 53-57 feladatok kellenek!)Vizsga

A korábbi előadásokhoz képest változás, hogy idén nem szerepelt a helyettesítések közül a t=n-edik gyök((ax+b)/(cx+d)) és t=tg(x/2) helyettesítések, a határozott integrálok közül a polárkoordinátákraa vonatkozó képletek és a numerikus integrálás teljes egészében. Ezeket a részeket a vizsgán sem kérem számon.

Új tananyag lett viszont a szeparábilis vagy másnéven szétválasztható változójú differenciálegyenlet.  Egy jegyzet ehhez: Simon Károly jegyzete 43-44. oldal. Gyakorlatok ehhez: az 1. feadatsor 2.1-2.7 feladatai.

A vizsgán 9 feladat lesz. Az első három elméleti kérdés, a második három feladat a félév során írt zh-kban számonkért anyagból lesz, az utolsó három pedig a harmadik zh utáni anyagból. Tipikusan a 7. feladat határozatlan integrál számítása, a nyolcadik határozott integrál alkalmazása, a kilencedik pedig improprius intgrál vagy szeparábilis differenciálegyenlet.

A  vizsgán minimumkövetelmény az utolsó három feladatból 30% elérése. Más minimumkövetelmény nincs.

Eméleti kérdések

A Thomas: Kalkulus könyvekben nem szereplő definíciók, tételek

2011/12/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2012/13/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2013/14/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2014/15/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2016/17/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2017/18/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga


Gyakorlati tanácsok vizsgára készüléshezGyakorlófeladatsorok

1. heti feladatsor és megoldasok

2 és részben 3. heti feladatsor és megoldások (Vektorgeometria)

Részben 3. és 4. heti feladatsor és megoldások (Sorozatok)

Összefoglaló és néhány feladat inverz függvények, arkuszfüggvények és hiperbolikus függvényekről

5. gyakorlatés megoldások
6. gyakorlat és megoldások
7. gyakorlat és megoldások
8. gyakorlat és megoldások
9. gyakorlat és megoldások
10. gyakorlat és megoldások
11. gyakorlat
Integrálszámítási gyakorlatok Csákány Anikó honlapján (1-39, 47-50, 53-60)
12. gyakorlat
13. gyakorlat
14. gyakorlat