Tárgykövetelmények
Gépészmérnöki Kar,
Energetika, Mechatronika, Terméktervező
BSc szakok, 1. évfolyam,
Matematika A1a – Analízis

Kód: BMETE90AX00;   Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2007/08/1;   Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szirmai Jenő (H0 kurzus);
Gyakorlatvezetők:

Dr Verhóczki László,  H1 kurzus,
Dr. G. Horváth Ákos,  H2 kurzus,
Dr. Molnár-Sáska Gábor,  H3 kurzus,
Halmschlager Andrea,  H4 kurzus,
Dr. Szilágyi Brigitta,  H5 kurzus,
Halmschlager Andrea,  H6 kurzus,
Dr. Szabó Szilárd,  H7 kurzus,
Dr. Prok István,  H8 kurzus,

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 6. hét (az előadás idejében); pótlás: 8. hét. Témája: Teljes indukció, komplex számok, számsorozatok határértéke, függvény-transzformációk, függvények határértéke és folytonossága, a derivált fogalma.
2. zh: 11. hét (az előadás idejében); pótlás: 13. hét. Témája: Függvények deriválása, függvényvizsgálat, szélsőérték feladatok, integrálszámítás.
A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető. Ezen zárthelyi értékelése kétfokozatú: megfelelt 12 ponttal, vagy nem felelt meg.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a zárthelyiken megszerzett pontok összege legalább 12p legyen.

Aláírással rendelkező hallgatók választhatnak az alábbi 2 lehetőség között:

a. Nem írják újra a zárthelyiket, ekkor a vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzéséhez szükséges 12 ponttal vesszük figyelembe.
b. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat, akkor az ott elért eredményt, de minimum 12 pontot számítunk.

A félév végi osztályzat kialakítása a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 110 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik az alábbiak szerint. A félév során szerzett pontokhoz hozzáadjuk a vizsgadolgozatra kapott pontokat. Az összeg alapján az osztályzat:

  0 ponttól   39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
70 ponttól   84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: keddenként és csütörtökönként 16:00 – 19:00-ig a Z.2.09. teremben a Matematika Intézet szervezésében.

Jegyzet:  Thomas féle kalkulus

Ütemterv, segédanyagok, eredmények, elméleti kérdések, aktuális információk.

 

Budapest, 2007. augusztus 27.

Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója