Matematika A2 (H0 kurzus)
Energetika, Mechatronika, Terméktervező szakos
hallgatóknak a 2008/09/1 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Numerikus sorok

M3: 22

2.

Függvénysorozatok,
függvénysorok

M3: 23-1..5

3.

Taylor-sorok, sorfejtés

M3: 23-6..8

4.

Fourier-sorok

M3: 23-9..12

5.

I. zárthelyi dolgozat

 

6.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19

7.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

8.

Lineáris transzformációk

(l. később, máshonnan)

9.

Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor

M2: 20-10..13

10.

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték

M2: 14-1..2
M2: 14-5..13

11.

II. zárthelyi dolgozat

 

12.

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték II. zárthelyi dolgozat

M2: 15-5..10

13.

Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

14.

Többváltozós függvények integrálása II.

M2: 16

 

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény

jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

2. Házi feladat terméktervező hallgatóknak

 

Szigorlati tematika terméktervezőknek
és egy példa az elméleti feladatsorra

 

EREDMÉNYEK (TT)

 

Budapest, 2008. szeptember 1.
Dr. G. Horváth Ákos
egyetemi docens
a tárgy előadója