Deutschsprachige Mathematik 2 / Analysis 2
(2009 Frühjahr)

Tájékoztatásul a félév tananyaga + informatikusoknak lesz 8 óra komplex függvénytan!

Aufgaben

KONZULTáCIÓ: Jún. 8. 11 ó H. 46.

Hausaufgaben:

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, Hf6, Hf7, Hf8, Hf9

Prüfungsfragen

Lehrstoff

------------------------------------------------

Java Applet Fourier-sor szemléltetésére

-------------------------------------------------

Maple programok (9. verzió): lin.alg.zh, anal.geom

Összefoglaló a kétváltozós függvenyekhez: ppt file

e-mail:szilvasi@math.bme.hu