Deutschsprachige Mathematik 2 / Analysis 2
(2015 Frühjahr)

Tájékoztatásul a félév tananyaga
+ informatikusoknak lesz 3 óra kiegészi'tés!

Hausaufgaben: ...

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, Hf6, Hf7, Hf8, Hf9.

.

Vizsga-konzultáció: június 10, 13.00-13.45, terem H607


A szigorlathoz tartozó szóbeli várhatólag aznap lesz azoknak, akik az irásbeli alapján megajánlott jegyet max. egy jeggyel javitani szeretnék.

------------------------------------------------
Lehrstoff
Vizsgaanyag (frissitve) Prüfungsthemen
Szigorlati anyag az 1. félév anyagából zum Rigorosum

------------------------------------------------

Mathematica minták:
Viviani g., Integral, 2-vált. fv., Min-Max 2-vált. fv., diff.egyenlet, vektoralgebra
Térgörbék: Gyebrószki Gergely 4 Mathematica programja

Maple minták:
lineáris algebra, kétváltozós függvény

e-mail:szilvasi@math.bme.hu