Deutschsprachige Mathematik 2 / Analysis 2
(2015 Frühjahr)

Tájékoztatásul a félév tananyaga
+ informatikusoknak lesz 3 óra kiegészi'tés!

Hausaufgaben: ...

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, Hf6, Hf7, Hf8, Hf9.

.

Konzultáció 06.22. 15:00 óra (terem H46)


A szigorlathoz tartozó szóbeli várhatólag aznap (nagyobb létszám esetén másnap) lesz azoknak, akik az irásbeli alapján megajánlott jegyet max. egy jeggyel javitani szeretnék.

------------------------------------------------
Lehrstoff

Vizsgaanyag Prüfungsthemen
Szigorlati anyag az 1. félév anyagából zum Rigorosum

------------------------------------------------

Szemléltetés kétv. függv. .pdf

Mathematica minták:
Viviani g., Skalárfv. integrálja, Integral, 2-vált. fv., Min-Max 2-vált. fv., diff.egyenlet, vektoralgebra
Térgörbék: Gyebrószki Gergely 4 Mathematica programja

Maple minták:
Hf1 Maple 13-ban, lineáris algebra, kétváltozós függvény

e-mail:szilvasi@math.bme.hu