Bevezetés a Geometriába
Tárgykövetelmény

TTK, Matematika BSc szak 1. évfolyam

Kód: BMETE94AM17;  Követelmény: 2/0/0/V/3;

Félév: 2017/18/1;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szirmai Jenő (T0 kurzus)

Jelenléti követelmények. Az aláírás egyik feltétele az előadásoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: Kéthetente kiadott, összesen 6 darab, egyenként 5 pontos feladatsort kell megoldani házi feladatként a második héttől kezdve az aktuális témakörökhöz kapcsolódóan. A házi feladatok megoldásához a hallgatók hathatós segítséget kaphatnak egymástól, illetve szükség esetén a felügyelő tanártól, a tanulószoba keretében.

Az aláírás feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a hazi feladatokra kapott pontok összege, az ún. félévközi pontszám elérje a 12 pontot (40%-ot).

Pótlási és javítási lehetőségek: A félév végén egy -- a teljes félév anyagát átfogó -- összefoglaló feladatsor megoldásával a két leggyengébben sikerült feladatsor eredménye kiváltható.

A vizsgajegy kialakításaA vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A 70 pontos vizsgadolgozatot legalább 28 pontos (40%-os) eredménnyel kell teljesíteni.  Ebben az esetben hozzáadjuk a félévközi pontszámot. Az összegből az írásbeli vizsga osztályzata az alábbi táblázat szerint adódik:

40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt szintén egy osztályzattal értékeljük, és a vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsga osztályzatának átlaga lesz a szokásos kerekítési szabályok alkalmazásával (5 tizedtől fölfelé kerekítve).Ha viszont a vizsgadolgozat eredménye nem éri el a 28 pontot, akkor nincs lehetőség szóbeli vizsgára, és a vizsga eredménye elégtelen.

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Házi feladatok: Hf1 (mo), Hf2 (mo), Hf3 (mo), Hf4 (mo), Hf5 (mo), Hf6 (mo); Eredmények.

Vizsgatematika

Ajánlott tankönyv:
Reiman István: A geometria és határterületei (Gondolat Kiadó),
I. P. Jegorov: Geometria (42281)
G.Horváth Ákos: Csodálatos geometria, Typotex, Budapest, 2013.
Hajós György: Bevezetés a geometriába (4219)
Reiman István, Nagyné Szilvási Márta: Geometria feladatok, Műegyetemi Kiadó 2005.
Strohmajer János: Geometria példatár II. (ELTE J3-443), Gömbháromszögtan (részlet)

Budapest, 2017. szeptember 1.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója