A SZÁMÍTÓGÉPI GEOMETRIA ALAPJAI
2019/20/2

Követelmények

A szorgalmi időszakban házi feladatok megoldásával 40 vizsgapont gyűjthető.

A pótlási időszakban egy 60 perces, nem kötelező pót zh keretében 8 további vizsgapont megszerzésére biztosítunk lehetőséget.

Az aláírás megszerzésének feltétele összesen legalább 12 vizsgapont elérése a házi feladatokból és a pót zh-ból.

A vizsga egy 120 perces 40 vizsgapontos írásbeli és egy ugyancsak 20 vizsgapontos, nem kötelező szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket és számolási feladatokat tartalmaz. A szóbeli vizsga keretében pedig az írásbeli dolgozat egyik  (a vizsgáztató által kijelölt) számolási feladatának megoldását kell röviden ismertetni választ adva a vizsgáztató elméleti kérdéseire is.

A vizsga eredménye a házi feladatokra, a pót zh-ra és a vizsgára kapott pontszámok összege alapján az alábbi ponthatároknak megfelelően adódik:

    40 vizsgapont alatt elégtelen
    40
vizsgaponttól  elégséges
    55
vizsgapontól közepes
    70
vizsgaponttól
    85
vizsgaponttól jeles

Vizsgakurzuson lévő hallgatók az órákra bejárhatnak (azokba bekapcsolódhatnak), de a számonkérések közül csak a vizsgán vehetnek részt. Eredményük az ott elért vizsgapontszám ötharmada alapján a fenti ponthatárok szerint lesz megállapítva.Témakörök

Transzformációk
    Gyakorló feladatok: Gyak1, Gyak2

Görbék
   
Affinitás
    Kúpszeletek
    Ruletták: Epicikloisok, Hipocikloisok (a futtatáshoz Java SE platform telepítése szükséges)
    Görbék differenciálgeometriája [1, részlet]
    Gyakorló feladatok [2, részlet]

Felületek
    Felületek differenciálgeometriája [1, részlet]
    Gyakorló feladatok [2, részlet]

[1] Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
[2] Reiman István, Nagyné Szilvási Márta: Geometriai feladatok