Oktatott kurzusok 2013 tavasz


 Matematika I a Gépészkari M.Sc. képzésben

 

Tantárgyi adatlap           

Tantárgykövetelmények

Röpzárthelyi tudnivalók 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.   Beadható házi feladat

                                                                                        11. és 12. hét gyakorlata

Röpzárthelyi eredmények  

Zárthelyi tudnivalók :   

                                                     I. zh. Időpont: 2013. március 22. 17 órától

                                                         Helye: KF51 (Ádám - Kővágó)

                                                                    K234  (Kruppa - Zalkai)

                                                         I. Zárthelyi példák és megoldások

                                                 Zárthelyi eredmények

                                                     II. zh. Időpont: 2013. május 10. 17 órától

                                                         Helye: KF51 Ádám - Kővágó)

                                                                    K234  (Kruppa - Zalkai)

                                                         II. Zárthelyi példák és megoldások

                                                        Zárthelyi eredmények

                                                     Pótzh. Időpont: 2013. május 15, 17 órától

                                                         Helye: STFNAGY terem

                                                        eredmények

                                                     PótPótzh. Időpont: 2013. május 23, 10 óra

                                                         Helye: K134 terem

                                                        eredmények

Oktatási segédletek:

Garay Barna, Bálint Péter, Kiss Márton, Lóczi Lajos, Nagy Katalin, Nágel Árpád

Gépészkari matematika MSC

Valószínűségszámítás

Komplex analízis

A Fourier-sorfejtés és a Laplace-transzformáció

                        További ajánlott irodalom:

                        Vetier András, Szemléletes mérték- és valószínűségelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Prékopa András, Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó, 1972.

Dux Erik, Komplex függvények, Műegyetem Kiadó, 2001. (040759)

Tóth János és Simon Péter, Differenciálegyenletek, Typotex, 2004.

 


 


 

Matematika  - numerikus módszerek DSZ (PhD)

Vizsgakérdések I. rész

Vizsgakérdések II. rész