Tools of Modern Probability -- fall semester 2017
A modern valószínűségszámítás eszközei -- 2017 őszi félév


Subject code / tárgykód: BMETE95AM33

Classes: Tuesday 10:15-12:00, room T603 (mostly lecture), and Wednesday 16:15-18:00, room T603 (mostly practice). Extra lecture in Hungarian: Friday 12:15-14:00, room H601.
Órák: kedd 10:15-12:00, T603 terem (elsősorban előadás), és szerda 16:15-18:00, T603 terem (elsősorban gyakorlat). Extra előadás magyarul: péntek 12:15-14:00, H601 terem.

Lecturer: Imre Péter Tóth; Előadó: Tóth Imre Péter

Homework sheets / házi feladatsorok: here/itt

Homeworks to hand in / beadandó házi feladatok: 1.3; 1.5; 1.10; 2.3; 2.6; 3.1; 3.4; 3.7; 4.3; 4.4; 4.7; 5.1; 5.5; 5.16; 5.18; 5.19; 5.20

Homework results / házi feladatok eredményei: here/ittHere is the solution to Exercise 2.4. / Itt a 2.4-es feladat megoldása (angolul).

Suggested literature / ajánlott irodalom
Most of the material discussed in class is covered in the following literature. From the books, you only need a tiny bit, detailed below.

Az elhangzott anyag nagy részét tartalmazzák az alábbi források. A könyvekből csak egy pici rész kell, lásd lentebb.


Question for the exam: in English
Tételsor a vizsgára: magyarul

What actually was covered: detailed list with references Ami az órán elhangzott: részletes lista hivatkozásokkal Grading rules:
Követelmények: