Petz Dénes: A kvantummechanika matematikai alapjai
(A BME-n: TE929022,  az ELTE-n mxxn9a64/1, CEU-n reading course)

Előzetes követelmény:  Alapvető funkcionálanalízis ismeretek és a sztochasztika elemei

  A vizsga hivatalos időpontja június 10., aki más időpontot szeretne jelezze e-mailben.


A beadott házi feladatok alapján megajánlott jeles osztályzata van: Fehér György, Kanászi-Nagy Márton, Mészáros Tamás, Pajor-Gyulai Zsolt, Rácz Miklós, Rozgonyi Eszter, Szabolcs Barnabás, Szalay Szilárd, Varga Nóra, Vrana Péter.


A fő téma a kvantummechanika matematikai axiómái, a véges szabadsági fokú kvantumrendszerek statisztikai vonatkozásai, a végtelen rendszerek közül a kanonikus felcserélési reláció algebrája és annak Fock-reprezentációja, persze ehhez a Fock-tér alapos tárgyalása is meglesz.

Az előadás egyértelműen matematikai, fizikai előismereteket nem igényel. Emellett persze a fizikai háttér ismerőjének tudását mélyíti.

Ajánlott irodalom:

Néhány további jegyzet:

1. A kvantummechanika axiómái, pdf (részlet a "Quantum Information and Quantum Statistics" könyvemből)
2. Határozatlansági reláció  pdf