MTA-BME LENDÜLET KVANTUM-INFORMÁCIÓELMÉLET KUTATÓCSOPORT

Csoportvezető

Mosonyi Milán  http://math.bme.hu/~mosonyi/

 

Szenior kutatók

Pitrik József   http://math.bme.hu/~pitrik/

Tasnádi Tamás http://math.bme.hu/~tasnadi/

Vrana Péter  http://math.bme.hu/~vranap/

Weiner Mihály  http://math.bme.hu/~mweiner/

Zimborás Zoltán  https://wigner.mta.hu/en/infopages/zimboras.zoltan

 

Diákok

Bunth Gergely (PhD)

Kolarovszki Zoltán (MSc)

Szilágyi Zsombor (MSc)

 

Egyéb résztvevők

Andai Attila  http://math.bme.hu/~andaia/indexee.html

Farkas Lóránt  http://math.bme.hu/~lfarkas/

Lovas Attila  http://math.bme.hu/~lovas/indexen.html

Tóth Géza  http://www.gtoth.eu/

Virosztek Dániel  https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Virosztek

 

Finanszírozás

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület Program

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), K 124152 és KH 129601 pályázatok

NKFIH 2017-1-2-1NKP-2017-00001 "Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése" projekt

Új Nemzeti Kiválósági Program

MTA Bolyai Ösztöndíj

 

Összefoglaló

A 20. század elejének a teljes természettudományos világképet forradalmasító felfedezése volt az a felismerés, hogy a mikroszkopikus méretű fizikai rendszerek nem írhatók le a hétköznapi világban megismert törvényekkel. Az új fizikai elmélet, a kvantummechanika jóslataira építve aztán olyan technológiai felfedezések születtek, mint a lézer, vagy a félvezetők, melyek nélkül a modern számítógépek és a mai technológia elképzelhetetlenek lennének. Az utóbbi években egyre eősödik az a meggyőződés, hogy a kvantummechanika jóslatai egy újabb technológiai forradalomhoz vezethetnek, amelynek eredményeként az információ tárolásának, továbbításának és kezelésének új, korábban nem ismert hatékonyságú módjai válnak lehetségessé, olyan technológiai alkalmazásokkal, mint például a tökéletesen biztonságos kvantum titkosítás, vagy a jelenlegi számítógépeknél lényegesen hatékonyabb kvantum számítógépek. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, még számos akadályt kell leküzdeni mind a technológiai oldalról, mind az elmélet nyújtotta lehetőségek és korlátok mélyebb megértése terén. A kutatócsoport munkájában a kvantum-információelmélet által felvetett matematikai problémákkal foglalkozunk, és olyan kérdésekre keressük a választ, mint a kvantum rendszerekben tárolható információ optimális tömöríthetősége vagy megoszthatósága, vagy például a kvantummechanika által leírt kommunikációs csatornákon való kommunikáció hatékonyságának elvi korlátai.