BME Matematika verseny

Időpont:   2024 május 6 (hétfő) 14:15 - 18:00      
Helyszín: BME, E épület 1B terem

Lebonyolító szervezet:
BME Matematika Intézet
Felelős oktató:
Weiner Mihály


Amit érdemes tudni

Versenyünknek több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el azt az 1960-as években és azóta minden évben megrendezzük. Eredetileg csak a VIK hallgatói vettek részt rajta, aztán a TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdettük, végül pedig az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt.

A versenyen való részvételhez előzetes jelentkezés nem szükséges. A feladatsor általában 10 feladatot tartalmaz, melyekre írásban lehet megoldásokat beadni. Mindegyik feladat 10 pont értékű, de lényegesen különböző második megoldásra vagy a feladat általánosítására többletpontokat is lehet kapni.

A versenyen a cél kevéssé a nagy ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Általában 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté dicséretet szokott jelenteni. A 10 feladat csak azért van kitűzve, hogy lehessen közöttük válogatni. A feladatsort igyekszünk mindig megfelelően színessé tenni, hogy mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat – lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

2016 óta a verseny nyitott a BME-n tanuló külföldi (pl. ERASMUS-os) diákok számára is; ennek megfelelően a feladatsorokat magyarul és angolul is közzétesszük.

A korábbi évek szokását megtartva, a verseny díjazottjai egy oklevél mellett pénzjutalomban is részesülni fognak. Idén a pénzjutalmak kifizetését a VIK és a Morgan Stanley közös szponzorációja teszi lehetővé.

Használható segédeszközök

Az internetcsatlakozásra és / vagy telefonálásra is képes elektronikus eszközökön kívül bármi használható. (Pl. könyv, jegyzet, számológép.)

Korábbi néhány év feladatsora

*A 2020 és 2021 évi verseny feladatsorának jellege valamennyire eltér a többitől, mert azokban az években a problémákon otthon kellett dolgozni és egy teljes hét gondolkodási idő állt rendelkezésre.

Versenyeredmények beszámítása

A matematikai tárgyak előadói saját szuverén döntésük szerinti kedvezményt adhatnak a díjazottaknak; erről érdeklődjenek az előadóknál. A díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen.

Kategóriák és díjak

Az értékelés során általában 2 x 2 = 4 kategóriát alakítunk ki: külön díjazzuk az első és magasabbéves hallgatókat, illetve a több matematikát tanuló (TTK-s és VIK-es diákok) és kevesebb matematikát (egyéb karok hallgatói) tanulókat. A feladatsor viszont mindenkinek ugyanaz; ebből következően, a díjak pontos ponthatára kategóriánként el fog térni. Azonban kisebb-nagyobb eltérésekkel a díjazás általában az alábbi rendszert követi: 4+ jó feladatmegoldás → I. díjkategória, 3 jó megoldás → II. díjkategória, 2 jó megoldás → III. díjkategória, 1 jó megoldás → dícséret.