Essays and extracts (mainly in Hungarian)

[11] Etesi G.: No Time to be Brief: Hraskó Péter Relativitáselmélet c. tankönyvéről, 3 oldal; megjelent az Érintő elektronikus folyóirat 2023. decemberi számában itt (2023);

[10] Etesi G.: Athanasziosz és Bohr, MŰHELY, 2023/1, 23-28 (2023);

[9] Etesi G.: Roger Penrose: az első Nobel-díjas matematikus, 2. rész, 7 oldal; megjelent az Érintő elektronikus folyóirat 2021. márciusi számában itt (2021); a dolgozat első részét Szabó Szilárd írta és itt olvasható;

[8] Etesi G.: Újabb adalék a magyar útkarbantartó szervek tevékenységének elméleti megalapozásához, 1 oldal (2019);

[7] Etesi G.: Az aritmetikai kontinuum szerkezete a modern fizika és pszichológia tükrében, kézirat, 35 oldal (2016);

[6] Etesi G.: Egység, egyszerűség, kétség, MŰHELY, 2016/1, 17-21 (2016);

[5] Etesi G.: Száz éves az általános relativitás-elmélet, 7 oldal; megjelent a Mérleg folyóirat 2015. júliusi internetes kiadásában itt (2015);

[4] Részlet Hamvas Béla egyik 1936-os esszéjéből: Két levél a magyar Hüperionból, in: Hamvas Béla: A magyar Hüperion, Első rész, Hamvas Béla művei, 15. kötet, Medio Kiadó, Budapest, nincs évszám;

[3] Lábjegyzetek Várkonyi Nándor 1960-64 közti írásaiból: Érckorok, in: Várkonyi Nándor: Az ötödik ember I, Széphalom Könyvműhely, Budapest (1995);

[2] Etesi, G.: Computability: the hidden face of gravity (an unsuccessful essay written for the Gravity Research Foundation 2013 Awards for Essays on Gravitation), manuscript, 8pp (2013);

[1] Etesi G.: Miért érthető nehezen a modern fizika?, Világosság 2004/5, 71-74 (2004).


Back to my homepage.