ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
TERMÉKTERVEZŐKNEK

ütemterv a 2012/13/1 félévre
(További információk)

Előadások

Gyakorlatok

rajzbeadás a kiadást követő gyakorlaton / laboron

időpont

PI

BSz

BA

Tananyag

1. (09.03.) A merőleges vetítés tulajdonságai.
   Monge-féle képsíkrendszer.
(U.11-14)

09.06.

R511

R511

R512

1. gyakorlat: térgeometriai bevezetés.

A rajzlap keretezése
Eredmények
Követelmények
CADKey (CD kép)

2. (09.10.) SZÜNET, az anyag tárgyalására a 2. gyakorlaton kerül sor. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U.14-18)

09.13.

R4B

R511

R512

2. gyakorlat: kétképsíkos ábrázolás, poliéderek ábrázolása.

T1 rajz: Poliéder ábrázolása

3. (09.17.) Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (példa, felvétel, U.18-23)

09.20.

R511

R4B

R512

3. gyakorlat: síkok metszésvonala, síkidomok áthatása

T2 rajz: Síkidomok áthatása

4. (09.24.) Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása (U.24-31)

09.27.

R512

R511

R4B

1. labor: poliéderek élvázas szerkesztése

L1a, L1b, L1c  laborfeladatok

5. (10.01.) Poliéder síkmetszete (példa, felvétel). Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai (U.32-36)

10.05.

R4B

R511

R512

4. gyakorlat: képsík-transzformáció, poliéder adott irányú nézete (példa, felvétel), testábrázolás (példa, felvétel)

T3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

6. (10.08.) Poliéderek áthatása. Poliéder és vetítőhasáb áthatása (példa, felvétel, U.37-44)

10.12.

R511

R4B

R512

5. gyakorlat: sík transzformálása vetítősíkká, poliéder síkmetszete

T4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete.

7. (10.15.) Méretes alapszerkesztések 1
   
Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége. (U.45-48)

10.18.

R512

R511

R4B

2. labor: Boole műveletek testmodelleken

L2a, L2b laborfeladatok

8. (10.27. szombat) Méretes alapszerkesztések 2
   
Sík leforgatása, merőleges affinitás (U.48-57)

10.25.

R4B

R511

R512

6. gyakorlat: poliéderek áthatása

T5 rajz: Vetítőhasábos áthatás

9. (10.29.) Méretes testábrázolás (példa, felvétel, U.58-66)

11.01.

SZÜNET: MINDENSZENTEK

10. (11.05.) A kör affin képe (U.105-108). Körábrázolás. (U.119-122)

11.08.

R511

R4B

R512

7. gyakorlat: méretes alapfeladatok, testábrázolás, (példa, felvétel).

T6 rajz: Vetítősíkra épített test ábrázolása.

11. (11.12.) Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria (U.133, 140-143)

11.15.

R512

R511

R4B

3. labor: méretes testmodellezés

L3a, L3b, laborfeladatok

12. (11.19.) Klinogonális axonometria (U.146-150).
Kúpszeletek (U.102-118)

11.22.

R4B

R511

R512

8. gyakorlat: körábrázolás (példa, felvétel).

T7 rajz: Körábrázolás

13. (11.26.) Felületek ábrázolása, Felületek síkmetszete (példa, U.151-167 részletek)

11.29.

R511

R4B

R512

9. gyakorlat: ortogonális axonometria (példa, felvétel).

T8 rajz: Ortogonális axonometria

14. (12.03.) A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása.  VIZSGÁK

12.06.

R512

R511

R4B

4. labor: összetett alakzat modellezése

L4a, L4b, L4c önálló laborfeladatok

A T1p – T6p pótrajzok beadásának határideje az utolsó gyakorlat / labor.
A T7p és T8p pótlások a pótlási időszak végéig, december 14-én délig (12:00-ig) adhatók be.
 Ez a rajzbeadások VÉGSŐ HATÁRIDEJE is.
(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen
Bölcskei A. – Katona J.: Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

„Konzultáció” típusú virtuális vizsgaként lesznek megadva a Neptun rendszerben. Az időpont és a helyszín ott fog szerepelni, jelentkezni pedig nem kell rájuk.

A Geometria Tanszék által ajánlott szabadon választható tárgyak:

Ábrázoló geometria 2 (BMETE94AX02, 1 ea + 1 gy, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Ábrázoló geometria)

-- Centrális vetítés, perspektív ábrázolás.
-- Síkgörbék ábrázolása: kúpszeletek, ruletták, csavarvonal.
-- Általános forgásfelületek, felület síkmetszete, felületek áthatása.
-- Vonalfelületek, síkbafejthető felületek szerkesztése és kiterítése.

Test és felületmodellezés (BMETE94AX12, 2 számítógépi [KeyCreator] labor, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)

-- Drótváz modellek készítése.

-- Testmodellezés: alaptestek továbbá forgatással és általános eltolással definiált testek, Boole-műveletek és transzformációk alkalmazása. Spline-görbék.

-- Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.