Deutschsprachige Mathematik 2 / Analysis 2
(2013 Frühjahr)

Tájékoztatásul a félév tananyaga
+ informatikusoknak lesz 8 óra komplex függvénytan!

minta feladatok

Hausaufgaben:

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, uj Hf4, uj Hf5, Hf6, Hf7, Hf8, Hf9.

. Konzultáció: június 18 (kedd), 16 óra, H.45/a

------------------------------------------------
Lehrstoff
Vizsgaanyag Prüfungsthemen
------------------------------------------------

Java applet Fourier-sorhoz itt
Szemléltetés kétv. függv. .pdf

Mathematica minták: Viviani g., Integral, 2-vált. fv., Min-Max 2-vált. fv., diff.egyenlet, vektoralgebra
Térgörbék: Gyebrószki Gergely 4 Mathematica programja

Maple minták:
Lementeni, majd Maple-ben szöveg módban kell beolvasni: kétvált. fv., lin.alg., Linear Algebra

e-mail:szilvasi@math.bme.hu