A vizsgák rendje:

Minden vizsga egész órakor kezdődik. Hozni kell papírt, tollat és személyazonosító
iratot. Kalkulátor nem használható, de primitív függvény táblázatot igen. A vizsgajegy
adása a szokásos:
P=(zh1+zh2+3*vizsgazh)/5, jegyhatárok P-re: 40, 55, 70. A >=70 pontnál szóbeli
dönt a 4 vagy 5 vizsgajegyről.

Konzultációk mindig 10-12 óráig:

május 30. V2.716
június 07.  V2.628a
          14.  V2.628a
           20  V2.716

Vizsgák:

május 31.  10-12  A-L  K.133,  M-Zs  Ka.60
június 08.   10-12  EIB
          15.    8-10   IB.028
           21.  12-14  St.Nagy

A vizsgafeladatsorok valószínű összetétele: 1 feladat az első, 3 a második zh anyagából,
3 pedig a második zh utáni anyagból.

Mintazárthelyi

Első zárthelyi, a megoldás első lapja, második lapja..
Második zárthelyi, a megoldás első lapja, második lapja.
Harmadik zárthelyi,  megoldása.
Negyedik zárthelyi,  megoldása