Matematika szigorlat mérnököknek  (BMETE93BG24)

A szigorlat anyaga az  Analízis mérnököknek BMETE93BG21, Lineáris algebra mérnököknek BMETE93BG20, Többváltozós analízis mérnököknek BMETE93BG22    Differenciálegyenletek mérnököknek BMETE93BG23 tárgyak anyaga.    

A matematika szigorlat egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.
 
Az írásbelin és a szóbelin is maximum 50 pontot lehet elérni.
Az összesített pontok alapján a szigorlati jegy 1, 2, 3, 4, 5 lehet, a ponthatárok rendre 0-39,  40-54, 55-69, 70-84, 85-100 pont.

Az írásbeli 120 perces, feladatokat kell megoldani. Egy saját kézzel írott A4-es segédlap használható, más segédeszköz nem.
Az írásbelin, legalább 20 pontot el kell érni, különben az írásbeli eredménye elégtelen.

A szóbelin a hallgató két tételt kap/húz, egyet az 
Analízis és lineáris algebra tételsorból és egyet a Többváltozós analízis és differenciálegyenletek tételsorból. Mindkét feleletre maximum 25 pontot lehet kapni, és mindkettőn legalább 10 pontot el kell érni külön-külön, különben a szóbeli eredménye elégtelen.

A szigorlati jegy 1, ha a hallgató az írásbelin vagy a szóbelin megbukik, azonban adott féléven és 30 napon belül a szóbeli és az írásbeli külön-külön is javítható, ha van még vizsgaidőpont.

A szóbelin a kihúzott tételek anyagáról (esetleg annak egy részéről, ha a vizsgáztatók így rendelkeznek) kell önállóan beszélni.  Az alapvető definíciókat, tételeket, összefüggéseket, stabilan és pontosan (matematikai precizitással) kell tudni, emellett kívánatos, hogy a hallgató szemléletes képpel is rendelkezzen az adott témáról. Bizonyítást nem kérünk
(persze szabad tudni), de arra rákérdezhetünk, hogy miből mi következik és mi nem, példákat és ellenpéldákat is kérdezhetünk.

Minta példasor 1, Minta példasor 2, Minta példasor 3, Minta példasor 4, Minta példasor 5