Erdélyi Márton honlapja (in English)


Elérhetőségek

Szoba: H. épület 6. emelet 667.

Fogadóóra: hétfő 13-14 és csütörtök 12-13 - emailben jelezd az előző napig, ha jönnél!

Email: merdelyi kukac math pont bme pont hu.

Magamról

Adjunktus vagyok a BME   Matematika Intézet Algebra és Geometria Tanszékén (az algebra csoportban).

Az önéletrjazom és a publikációs listám.

Egy kép csak rólam és egy nem csak rólam.

Oktatás

2023 őszi félév

2023 tavaszi félév

Kutatás

Főleg algebrai számelmélettel foglalkozom.

Az MSc alatt Tóth Árpáddal véges testek feletti elliptikus görbék csoportjaival foglalkoztunk: azt vizsgáltuk, hogy mekkora valószínűséggel a lehető legegyszerűbb (ciklikus) egy elliptikus görbe csoportja. Ez a kérdés elméleti szempontból is érdekes, lényegében ekvivalens a Lang-Trotter primitív pont sejtés véges karakterisztikájú függvénytestek feletti verziójával; de gyakorlati haszna is van, bizonyos nyilvános kulcsú kódolások használhatóságáról ad információt. Itt találsz erről olvasnivalót.

A doktori témavezetőm Zábrádi Gergely volt, és egy nagyon fontos és aktív (de nagyon absztrakt) területet próbáltam minél jobban megérteni: a lokális p-adikus Langlands megfeleltetést. Pierre Colmez úttörő munkája nyomán a legegyszerűbb nem triviális eset bizonyított, ehhez az egyik lényeges konstrukció a Montréal funktor, ami bizonyos Galois reprezentációkat hoz kapcsolatba úgynevezett (φ, Γ)-modulusokkal. Az utóbbi években több próbálkozás is volt ennek az általánosítására, ezek közül Schneider-Vigneras és Breuil funktorait hasonlítottuk össze.

Jelenleg mátrixcsoportok feletti Kloosterman-összegek tulajdonságait vizsgáljuk Tóth Árpáddal és Zábrádi Gergővel. Ezek az összegek moduláris formák Fourier együtthatóiként állnak elő, és ezért van szükség nemtriviális becsléseket adni rájuk. Bizonyos esetekben éles becslést (lásd itt és itt) és explicit purity locust is tudunk bizonyítani.

A tanszéken posztkvantum kódalapú kriptográfiával kapcsolatos kutatást is végzünk: résztest részkódok várható dimenzióját becsültük, ebből például kijött, hogy a véletlen alternáns kódok résztest részkódjának dimenziója minimális.

Ebben az évben részt veszek Maga Péter most induló, Analitikus Számelmélet és Reprezentációelmélet Lendület-kutatócsoportjában.Ez nem matek, de szerintem nagyon fontos.