NUMERIKUS MÓDSZEREK SZEMINÁRIUM


BME TTK Analízis Tanszék - Szemináriumvezető: Horváth Róbert (rhorvath(at)math.bme.hu)

A szeminárium célja a numerikus módszereket vizsgáló és használó kutatóknak fórumot adni egymás munkájának megismerésére, kapcsolódási pontok keresésére és közös kutatási témák feltárására. Tervezünk áttekintő előadásokat is, melyek egy-egy részterület alapvető kérdéseit és eredményeit ismertetnék utalva a kutatási területen folyó aktuális kutatásra. Számítunk olyan előadásokra is, melyek egy-egy alkalmazási területen mutatják be a numerikus módszerek hatékonyságát és hasznosságát nem mellékesen jobban megismerve így az adott szakterületet.

A 2011/12-es tanév első félévétől a szeminárium előadásait az ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszékével közösen tartjuk kb. havi rendszerességgel. Az előadások helye és ideje: ELTE déli tömb, Pázmány P. sétány 1/C., 3-719-es terem, hétfő 14 óra.

Minden érdeklődőt szívesen látunk előadóként és hallgatóként egyaránt!


A szeminárium korábbi előadásai: 2009/10. II. félév, 2009/10. I. félév, 2008/09. II. félév
Hasznos és érdekes linkek:
2011. szept. 26.Csomós Petra (Univ. Innsbruck)
Operátormátrixok szorzatformuláinak stabilitása

A Banach-terek szorzatán értelmezett operátormátrixok szorzatformulái tekinthetők az adott téren felírt absztrakt Cauchy-problémára alkalmazott különböző operátor szeletelési (splitting) eljárások során kapott közelítő megoldásoknak. Korrekt kitűzésű feladatok esetében a szeletelési eljárások konvergenciája következik a szorzatformulák ún. stabilitási feltételéből, így az előadásban ez utóbbi teljesültét vizsgáljuk. Példaként bemutatjuk az inhomogén absztrakt Cauchy-probléma két inhomogén részproblémára való szeletelését, valamint az így nyert szeletelt megoldás stabilitását (tehát konvergenciáját is). Végül általános felső-háromszög operátormátrixokra fogalmazzuk meg a stabilitás egy elégséges feltételét.

2011. nov. 14.Alexander Ostermann (Univ. Innsbruck)
Exponential Integrators

Exponential integrators are intended for the numerical solution of stiff differential equations. More precisely, they are designed for problems where the solution of the linearisation contains fast decaying (or highly oscillatory) components.

In my talk I will focus on the construction and numerical analysis of such integrators. Similarities and differences to standard integrators (implicite Runge--Kutta methods and multistep methods) will be addressed.

2011. nov. 21.Röst Gergely (SZTE Bolyai Intézet)
Perzisztenciaelmélet végtelen késleltetéses járványterjedési modellekre