A szakdolgozat/diplomamunka elektronikus változatát és az absztraktot a zv@math.bme.hu címre küldjék!

Matematika BSc záróvizsgákMatematikus és alkalmazott matematikus MSc záróvizsgák