A szakdolgozat/diplomamunka elektronikus változatát és az absztraktot a zv@math.bme.hu címre küldjék!

Matematikus BSc záróvizsgákMatematikus MSc, alkalmazott matematikus MSc és ötéves matematikus képzésbeli záróvizsgák