A szakdolgozat/diplomamunka elektronikus változatát és az absztraktot a zv@math.bme.hu címre küldjék!

A 2021 nyári záróvizsgák június 21. és 25. között lesznek, online a Teams felületen.

Matematika BSc záróvizsgákMatematikus és alkalmazott matematikus MSc záróvizsgák