Az építőkari Matematika A1 tárgy honlapja, 2021/22 I. félév
Ütemterv


Követelmények


Előadások, gyakorlatok adatai


Képletgyüjtemény


Előadásjegyzetek: komplex számok, térgeometria, sorozatok, függvények, differenciálszámítás, határozatlan integrál, határozott integrál, improprius integrálszeparábilis differenciálegyenletek:Simon Károly jegyzete 43-44. oldal


Zárthelyi

A zh-kon középiskolás tudású (de pl. integrálni nem tudó) számológép valamint a honlapról letölthető képletgyűjtemény használható. A személyazonosságot fényképes igazolvánnyal ellenőrizzük, hozzák magukkal!

Az 1. zh anyaga: komplex számok, skaláris szorzat , vektoriális szorzat, vegyesszorzat, egyenesek és síkok.

A 2. zh anyaga: sorozatok, függvény deriváltja, érintőszámítás.

A 3. zh anyaga: függvényvizsgálat, szöveges szélsőérték feladatok, implicit függvény deriválása, paraméteresen adott görbe deriváltja, Taylor-polinomok.

A 3. zh-t a K174-ben írják november 21-én a következő beosztásban: 10-11: E1, E2, E4 teljes tankör és az E7 tankörből az A-L közti vezetéknévvel rendelkezők
                                                                                                                   11-12: E6, E8, E9 teljes tankör és az E7 tankör M-V közti vezetéknévvel rendelkezők.

A pótzh december 6-án 18 órától a K234-ben lesz. A pótzh-n külön-külön lehet pótolni a zh-kat. A pótlási alkalmon a zh-k temtikája megegyezik az eredeti zh-k tematikájával. Bármelyik zh-t (akár mindhármat is!) lehet pótolni. A pótzh megírásakor kötlező beadni a pótzh-t! A pótzh eredménye felülírja a korábbi zh eredményét. Az aláíráshoz - azaz a vizsgázási lehetőséghez - mindhárom zh-t legalább 6 pontra meg kell írni. Ha valaki már a rendes zh-n elérte a 6 pontot, akkor az a zh már teljesítettnek számít, függetlenül a pótzh eredményétől.

Korábbi 1. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport 
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2018/19/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2019/20/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2021/22/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
Korábbi 2. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2018/19/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2019/20/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2021/22/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
Korábbi 3. zh-k: 2012/13/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2013/14/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2014/15/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2016/17/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2017/18/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2018/19/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2019/20/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport
                          2021/22/1 félév: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport

Deriválási feladatok

Gyakorlás 3. zh-ra (az integrálások NEM kellenek!)


Vizsga

A korábbi előadásokhoz képest változás, hogy idén nem szerepelt a helyettesítések közül a t=n-edik gyök((ax+b)/(cx+d)) és t=tg(x/2) helyettesítések, a határozott integrálok közül a polárkoordinátákra vonatkozó képletek és a numerikus integrálás teljes egészében. Ezeket a részeket a vizsgán sem kérem számon.

Új tananyag lett viszont a szeparábilis vagy másnéven szétválasztható változójú differenciálegyenlet.  Egy jegyzet ehhez: Simon Károly jegyzete 43-44. oldal. Gyakorlatok ehhez: az 1. feadatsor 2.1-2.7 feladatai.

A vizsgán 9 feladat lesz. Az első három elméleti kérdés, a második három feladat a félév során írt zh-kban számonkért anyagból lesz, az utolsó három pedig a harmadik zh utáni anyagból. Tipikusan a 7. feladat határozatlan integrál számítása, a nyolcadik határozott integrál alkalmazása, a kilencedik pedig improprius intgrál vagy szeparábilis differenciálegyenlet.

A  vizsgán minimumkövetelmény az utolsó három feladatból 30% elérése. Más minimumkövetelmény nincs.

Eméleti kérdések

A Thomas: Kalkulus könyvekben nem szereplő definíciók, tételek

2011/12/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2012/13/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2013/14/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2014/15/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2016/17/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2017/18/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2018/19/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2019/20/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga

2021/22/1 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga, 5. vizsga


Gyakorlati tanácsok vizsgára készüléshezGyakorlófeladatsorok

1. heti feladatsor és megoldasok

2 és részben 3. heti feladatsor és megoldások (Vektorgeometria)

Részben 3. és 4. heti feladatsor és megoldások (Sorozatok)

Összefoglaló és néhány feladat inverz függvények, arkuszfüggvények és hiperbolikus függvényekről

5. gyakorlatés megoldások
6. gyakorlat és megoldások
7. gyakorlat és megoldások
8. gyakorlat és megoldások
9. gyakorlat és megoldások
10. gyakorlat és megoldások
11. gyakorlat
Integrálszámítási gyakorlatok Csákány Anikó honlapján (1-39, 47-50, 53-60)
12. gyakorlat
13. gyakorlat
14. gyakorlat
Szeparábilis differenciálegyenletekhez: 1. feladatsor 1-6. feladatok