Matematika A3 (H0 kurzus)
Energetika és Mechatronika szakos hallgatóknak
a 2010/11/1 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

HF-ek, ZH-k
Követelmények
Eredmények

1.

Lineáris algebrai bevezetés

 

2.

Tanulmányi szünet

 

3.

Vektorfüggvények deriválása; gradiens, rotáció, divergencia, Laplace-operátor, és kapcsolódó azonosságok

 

4.

Potenciálos mezők, görbe fogalma, ívhossz, görbementi integrál, egydimenziós Newton-Leibniz-formula

 

5-6.

Felület fogalma, felszín, felületi és felszíni integrál, kétdimenziós Stokes-formula

1. HF

7.

Tértartomány fogalma, térfogat, térfogati integrál, Gauss-Osztrogradszkij formula, Green-formulák, alkalmazások

1. ZH: okt. 22, K.A.26 14:00 – 16:00

8.

Közönséges differenciálegyenlet fogalma, példák, megoldhatóság vizsgálata

 

9.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, I.

 

10.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, II. (lineáris egyenletek)

2. HF

11.

Egyenletek megoldása sorfejtéssel, reguláris, szinguláris pontok

 

12.

Aszimptotikus analízis, aszimptotikus sorfejtés, Watson-lemma

 

13.

Laplace-transzformáció 

2. ZH: dec. 3, K.A.26, 14:00 – 16:00

14.

Stabilitásvizsgálat

PÓTZH: dec. 10, K.2.40, 14:00 – 16:00
PÓTPÓTZH: dec. 15, KAAUD, 8:00 – 10:00

 

Képletgyűjtemény vektoranalízis, differenciálegyenletek
témakörökhöz.

 

Gyakorló feladatok a vektoranalízis és differenciálegyenletek
témakörhöz.
Összeállította Nagy Ákos

 

Szigorlati tematika és egy példa az elméleti kérdéssorra

 

Konzultációk

 

 

Jegyzetek (ajánlott irodalom):

Vektoranalízis:

1. Jánossy L., Gnädig P., Tasnádi P.: Vektorszámítas I – III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1989, 1986;

2. Szolcsányi E.: Differenciálgeometria és vektoranalízis (ELTE TTK jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990;

3. Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979;

4. B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov: Modern geometry – Methods and applications I – III, GTM 93, 104, 124, Springer, New York 1984, 1985, 1986.

Differenciálegyenletek

1. V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987;

2. M. L. Krasnov, A. I. Kiselyov, G. I. Makarenko: A book of problems in ordinary differnetial equations, Mir Publishers, Moscow 1981;

3. M. E. Taylor: Partial differential equations I – III, AMS 115, 116, 117, Springer, New York 1996, 1996, 1996.

 

Budapest, 2010. szeptember 1.
Dr. Szabó Szilárd
egyetemi adjunktus
a tárgy előadója