Zsolt Lángi's Homepage

Main

Teaching/Tanítás

Current information for the 2019/20 Spring term / A 2019/20. tavaszi félévre vonatkozó információ


A jelenlegi félév tárgyai

Konvex geometria (magyar)
Tárgykövetelmények
Ütemterv
Feladatsorok és egyéb információk
Eredmények

Előző félév tárgyai
Kombinatorikus és diszkrét geometria
Tárgykövetelmények
Tételsor szóbeli vizsgához

Egyéb információk: TDK témák (elsősorban matematikus hallgatóknak)


Last refreshed on February 1, 2020
Curriculum vitae
Publications
Presentations
Citations
Teaching/Tanítás
Contact Information
Elérhetőség
Links/Linkek