Staff

Név Tanszék Beosztás Szoba Telefon
Andai Attila Analízis egyetemi docens H228 463-3127
Arnasli Yahya Geometria doktorandusz H221 463-2644
Balla-Seethalerné Béla Szilvia Geometria egyetemi adjunktus H221 463-2665
Barabás Béla Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Beke Márton Geometria doktorandusz - -
Benyovszky Mária Geometria tanszéki adminisztrátor H222 463-⁠⁠2645
Boda Lívia Differenciálegyenletek egyetemi tanársegéd H.404 463-2482
Bodrogné Réffy Júlia Anna Analízis egyetemi adjunktus H310 463-5142
Bolla Marianna Sztochasztika egyetemi tanár H502 463-1111/5902
Bugár Dávid Geometria doktorandusz H223 463-5704
Burai Pál Differenciálegyenletek habilitált egyetemi docens H.402 463-1359
Bushra Basit Geometria doktorandusz H221 463-1145
Bálint Péter Sztochasztika egyetemi docens H509 463-1111/5622
Bárány Balázs Sztochasztika egyetemi docens H506 463-1673
Chegaar Mouna Analízis doktorandusz H224/c 463-1857
Csicsman József Sztochasztika óraadó - -
Csima Géza Geometria egyetemi adjunktus H662 463-2670
Dornai Zsófia Differenciálegyenletek doktorandusz H.668 463-1385
Eper Miklós Geometria doktorandusz H664 463-2756
Erdélyi Márton Kristóf Algebra egyetemi adjunktus H667 463-1785
Etesi Gábor Geometria egyetemi docens H222 463-1750
Faragó István György Differenciálegyenletek egyetemi tanár H.407 463-5719
Farkas Lóránt Ernő Analízis egyetemi adjunktus H225 463-2475
Ferenczi Miklós Algebra professor emeritus H405 463-1111/5675
Fábián Csaba Differenciálegyenletek egyetemi tanár H.403 -
Fülöp Otília Differenciálegyenletek egyetemi docens H.401 463-2690
G. Horváth Ákos Geometria egyetemi tanár H222 463-2645
G. Horváth Ákosné Analízis tudományos főmunkatárs H228 463-3127
Gyenge Ádám Balázs Algebra egyetemi adjunktus H505 463-1111/5678
Gyurkovics Éva Differenciálegyenletek címzetes egyetemi tanár H.407 463-2509
Halmschlager Andrea Geometria mesteroktató H221 463-1145
Hegedűs Pál Algebra egyetemi docens H505 463-2094
Horváth Erzsébet Algebra címz. egyetemi tanár H445 463-1111/5670
Horváth Illés Sztochasztika óraadó IB115 463-3219
Horváth Miklós Tibor Analízis egyetemi tanár H226/c 463-2630
Horváth Márton Geometria egyetemi adjunktus H221 463-2644
Horváth Róbert Analízis egyetemi docens H224/b 463-5129
Kalmár Boldizsár Geometria egyetemi adjunktus H662 463-2670
Karátson János Analízis egyetemi tanár H224/b 463-5129
Keliger Dániel Sztochasztika doktorandusz H664 463-2756
Keszthelyi Gabriella Sztochasztika egyetemi adjunktus H503/c 463-1111/5906
Kiprono Kelvin Analízis doktorandusz H311 463-2314
Király Bálint Algebra doktorandusz H664 463-2756
Kiss Krisztina Differenciálegyenletek egyetemi docens H.403 463-1384
Kiss Márton Differenciálegyenletek egyetemi docens H.404 463-2482
Kiss Sándor Algebra egyetemi docens H667 463-1785
Kolumbán József Differenciálegyenletek egyetemi docens H.402 463-1359
Kornai András Algebra egyetemi tanár H307 463-2557
Kovács Edith Alice Differenciálegyenletek egyetemi docens H.402 463-1298
Kovács Mihály Differenciálegyenletek egyetemi tanár H.401 463-2690
Kovács Sándor Differenciálegyenletek egyetemi adjunktus H.404 463-5719
Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta Geometria egyetemi docens H662 463-2670
Kói Tamás Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1673
Kúsz Ágnes Sztochasztika doktorandusz H503/c 463-1111/5906
Lality-Kovács Tünde Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1111/5908
Lovas Attila Analízis egyetemi docens H224/b 463-5129
Lukács Erzsébet Algebra egyetemi docens H505 463-1111/5671
Lángi Zsolt Geometria egyetemi docens H221 463-1145
Lángné Lázi Márta Analízis ny. egyetemi docens H226/b 463-5705
Lóczi Lajos Differenciálegyenletek egyetemi adjunktus H.403 463-1384
Mala József Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1111/5908
Maróti Gábor Analízis doktorandusz H223 463-5704
Matolcsi Máté Analízis egyetemi tanár H224/a 463-3175
Mediya Bawakhan Al-Jammoor Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Milkovszki Tamás Algebra egyetemi adjunktus H667 463-1785
Mincsovics Miklós Differenciálegyenletek egyetemi adjunktus H.404 463-2482
Molnár Emil Geometria ny. egyetemi tanár H222 463-1761
Molnár Lajos Gábor Analízis egyetemi tanár H310 463-5142
Molnár Zoltán Gábor Algebra egyetemi adjunktus H308 463-1111/5661
Molnár-Sáska Gábor Geometria ny. egyetemi adjunktus H221 463-2644
Molnárné Bitter Ildikó Sztochasztika adminisztrátor H312 463-2762
Molontay Roland Sztochasztika egyetemi docens H503/a 463-1111/5669
Morapitiye Sunil Geometria doktorandusz H662 463-2670
Moson Péter Differenciálegyenletek címzetes egyetemi tanár H.401 463-2690
Mosonyi Milán Analízis egyetemi docens H666 463-5699
Nagy Attila Algebra címz. egyetemi tanár H505 463-1111/5678
Nagy Gábor Péter Algebra egyetemi tanár H505 4631111/5672
Nagy Ilona Analízis egyetemi adjunktus H309 463-5141
Nagy Katalin Differenciálegyenletek egyetemi docens H.404 463-2482
Nagy Marcell Sztochasztika doktorandusz H503/a 463-1111/5669
Nagy Noémi Analízis egyetemi adjunktus H310 463-5142
Nagyné Szilvási Márta Geometria ny. egyetemi docens H221 463-2665
Nágel Árpád Differenciálegyenletek mesteroktató H.403 463-1384
Orgoványi Vilma Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Pataki Gergely Analízis egyetemi adjunktus H225 463-2475
Pete Gábor Sztochasztika egyetemi docens H509 463-1653
Pfeifer Dániel Differenciálegyenletek doktorandusz H.402 463-2140
Pitrik József Analízis egyetemi docens H301 463-5699
Prok István Geometria egyetemi docens H221 463-2644
Prokaj Rudolf Dániel Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Rokob Sándor Sztochasztika doktorandusz H503/c 463-1111/5906
Ráth Balázs Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Ráth Katalin Luca Differenciálegyenletek adminisztrátor H.226 463-1857
Ráth Katalin Luca Analízis tanszéki ügyintéző H226 463-1857
Rónyai Lajos Algebra egyetemi tanár H505 463-1111/5676
Shanshan Wang Geometria doktorandusz H221 -
Simon András Algebra egyetemi docens H308 463-1111/5661
Simon Károly Sztochasztika egyetemi tanár H503/b 463-1676
Simon Richárd Analízis doktorandusz H309 463-5141
Simonovits András Differenciálegyenletek professor emeritus H.407 -
Svantnerné Sebestyén Gabriella Differenciálegyenletek egyetemi adjunktus H.404 463-2482
Szabados Tamás Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Szabó Szilárd Geometria egyetemi docens H222 463-1750
Szabó Sándor Analízis egyetemi adjunktus H309 463-5141
Szebeni Piroska Algebra óraadó H667 463-1785
Szekeres András Differenciálegyenletek külső óraadó - -
Szilágyi Zsombor Analízis doktorandusz H223 463-5704
Szirmai Jenő Geometria egyetemi docens H222 463-1761
Szántai Tamás Differenciálegyenletek professor emeritus H.403 463-1397
Szász Domokos Sztochasztika professor emeritus H302 463-2527
Szép Gabriella Algebra ny. adjunktus H405 463-1111/5675
Szőke Márton Sztochasztika doktorandusz H664 463-2756
Szűcs Zsolt Differenciálegyenletek mesteroktató H.404 463-2482
Sági Gábor Algebra egyetemi docens H405 463-1111/5675
Sándor Csaba Sztochasztika egyetemi docens H506 463-1673
Takács Balázs Analízis egyetemi adjunktus H309 463-5141
Takács Bálint Máté Differenciálegyenletek egyetemi adjunktus H.668 463-1385
Tasnádi Tamás Péter Analízis egyetemi adjunktus H301 463-5699
Tóth Csaba Algebra doktorandusz H505 463-1111/5674
Tóth Imre Péter Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Tóth János Analízis címz. egyetemi tanár H311 463-2314
Varga Katalin Sztochasztika címz. egyetemi docens - -
Vetier András Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Vető Bálint Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Vrana Péter Geometria egyetemi docens H222 463-1761
Vágó Lajos Sztochasztika óraadó H503/c 463-1111/5906
Weiner Mihály Analízis egyetemi docens H666 463-2767
Wettl Ferenc Algebra ny. docens H505 463-1111/5671