ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
TERMÉKTERVEZŐKNEK

ütemterv a 2009/10/1 félévre
(További információk)

Előadások

Gyakorlatok

Tananyag

Feladat

időpont

BA

PI

LZs

09.07. Merőleges vetítés tulajdonságai, Monge-féle képsíkrendszer. (U. 11-14, vázlat)

09.10.

???

R.5.13

R.5.12

1. gyakorlat: térgeometriai bevezetés.

A rajzlap keretezése
Eredmények
Követelmények
CADKey (CD kép)

09.14. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U. 14-18, vázlat)

09.17.

R.3.R

R.5.13

R.5.12

2. gyakorlat: kétképsíkos ábrázolás, poliéderek ábrázolása.

T1 rajz: Poliéder ábrázolása

09.21. Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása, felvétel (U. 18-23, vázlat)

09.24.

R.5.13

R.3.R

R.5.12

3. gyakorlat: síkok metszésvonala, síkidomok áthatása

T2 rajz: Síkidomok áthatása

09.28. Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása. (U. 24-31. vázlat)

10.01.

R.5.12

R.5.13

R.3.R

1. labor: poliéderek élvázas szerkesztése

L1a, L1b, L1c  laborfeladatok.

10.05. Poliéder síkmetszete. Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai. Poliéder és síklemez metszete, felvétel (U. 32-36. vázlat)

10.08.

R.3.R

R.5.13

R.5.12

4. gyakorlat: képsík-transzformáció, poliéder adott irányú nézete

T3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

10.12. Poliéderek áthatása. Poliéder és vetítőhasáb áthatása, felvétel (U. 37-44. vázlat)

10.15.

R.5.13

R.3.R

R.5.12

5. gyakorlat: sík transzformálása vetítősíkká, poliéder síkmetszete

T4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete.

10.19. Méretes alapszerkesztések 1. Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége. (U. 45-48. vázlat)

10.22.

R.5.12

R.5.13

R.3.R

2. labor: Boole műveletek testmodelleken

L2a, L2b laborfeladatok

10.26. Méretes alapszerkesztések 2. Sík leforgatása. (U. 48-57. vázlat)

10.29.

R.3.R

R.5.13

R.5.12

6. gyakorlat: poliéderek áthatása

T5 rajz: Vetítőhasábos áthatás

11.02. Méretes testábrázolás. (U. 58-66. vázlat, felvétel 1, 2)

11.05.

R.5.13

R.3.R

R.5.12

7. gyakorlat: méretes alapfeladatok, testszerkesztés

T6 rajz: Vetítősíkra épített test ábrázolása.

11.09. Körábrázolás (U. 119-122. vázlat)

11.12.

R.5.12

R.5.13

R.3.R

3. labor: méretes testszerkesztés

L3a, L3b, laborfeladatok

11.16. Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria. (U. 133, 140-143. vázlat)

11.19.

R.3.R

R.5.13

R.5.12

8. gyakorlat: körábrázolás

T7 rajz: Körábrázolás

11.23. Klinogonális axonometria (U.146-150). Kúpszeletek (U. 102-118. részletek) vázlat.

11.26.

R.5.13

R.3.R

R.5.12

9. gyakorlat: ortogonális axonometria

T8 rajz: Ortogonális axonometria

11.30. Felületek ábrázolása. Felületek síkmetszete. (U. 151-167. részletek) vázlat

12.03.

R.5.12

R.5.13

R.3.R

4. labor: összetett alakzat modellezése

L4x, L4a, L4b, önálló laborfeladatok

12.07. A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása. Vázlat

12.10.

R.5.10

R.5.13

R.5.12

10. gyakorlat: forgásfelület vetítősíkos metszete

 

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

december 11. (péntek) 12:15 – 14:00   R510

december 18. (péntek) 12:00 – 14:00   KM65

január   8. (péntek) 12:00 – 14:00   KM65

január 15. (péntek) 12:00 – 14:00   KM65

január 22. (péntek) 12:00 – 14:00   KM65

 

A Geometria Tanszék által ajánlott szabadon választható tárgyak:

Test és felületmodellezés (BMETE94AX12, 2 számítógépi [CADKEY] labor, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)

-- Drótváz modellek készítése.

-- Testmodellezés: alaptestek továbbá forgatással és általános eltolással definiált testek, Boole-műveletek és transzformációk alkalmazása. Spline-görbék.

-- Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Konstruktív geometria (BMETE94AX13, 2 előadás, vizsga, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)

-- Térbeli feladatok numerikus megoldása az analitikus geometria eszközeivel.

-- Síkbeli és térbeli görbék ábrázolása és analitikus leírásuk: kúpszeletek, cikloisok, körevolvens, csavarvonal, Viviani-görbe, stb.

-- Felületek ábrázolása és analitikus megadása. Forgásfelületek és vonalfelületek síkmetszete és áthatása. Síkbafejthető felületek szerkesztése és palástjuk kiterítése.

-- Transzformációk: fixponttal rendelkező egybevágóságok általános megadása, homogén koordináták, affin és projektív transzformációk, szimmetriák.

-- Síklapú testek számítógépi modellezése: fontosabb adatstruktúrák, megjelenítési módok, műveletek.

Elegendő jelentkező esetén terméktervező hallgatóknak külön kurzus indulhat. Itt az elméleti részek tárgyalására rövidítve, egyszerűsítve kerül sor, viszont az ábrázoló geometriai rész kiegészül a perspektív ábrázolás alapjaival, és nagyobb szerephez jut a szimmetriák, valamint a szabályos és félig szabályos mozaikok és testek, tárgyalása.