TDK-eredmények

Munkatársaink témavezetésével készült TDK-dolgozatok

2021 OTDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Tagozat Helyezés
Gyenti Bálint Molnár Lajos (Analízis) Új eredmények lokális automorfizmusokról Analízis I. díj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatiai Rendszerek) Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal Sztochasztika és statisztika I. díj
Szabó Csaba Lukács Erzsébet (Algebra) Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója Algebra III. díj
Eper Miklós Szirmai Jenő (Geometria) Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben Geometria Különdíj
Kadlicskó Máté Lángi Zsolt (Geometria) Véges általánosított Minkowski-elrendezések Geometria Különdíj
Karl János Tóth Géza (SZIT) Metszési lemma a páratlan-metszési számra Kombinatorika és gráfelmélet Különdíj
Pálya Zsófia Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia I. díj
Sipos Bence, Kreinicker Gábor Szilágyi Brigitta (Geometria) Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése Biológiai fizika I. díj
Sipos Bence, Forrai Benedek Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia I. díj
Lukáts Gergely Dániel Molontay Roland (Sztochasztika) Statistical Analysis of the Reformed BME SET System Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia II. díj
Pintér József, Ragács Attila Molontay Roland (Sztochasztika) Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel Innováció a sportban II. díj
Stumphauser Nóra Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.), Molontay Roland (Sztochasztika) Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján Alkalmazott pszichológia

Különdíj

Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria) Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével Statisztikus fizika és áramlások Különdíj

2020 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Gyenti Bálint Molnár Lajos (Analízis) Új eredmények lokális automorfizmusokról Matematika I. díj + Rektori különdíj
Karl János Tóth Géza (SZIT) Metszési Lemma a páratlan-metszési számra Matematika I. díj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport) Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal Matematika

II. díj

Szabó Csaba Lukács Erzsébet (Algebra) Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója Matematika II. díj
Kadlicskó Máté Lángi Zsolt (Geometria) Véges általánosított Minkowski-elrendezések Matematika III. díj
Ködmön Csenge Lili Lángi Zsolt (Geometria) Konvex sokszög beírt sokszögeinek extremális tulajdonságai Matematika III. díj
Kiss József Vető Bálint (Sztochasztika) Elefánt bolyongás általános lépéseloszlással Matematika

Jutalom

Pintér József Nagy Gábor Péter (Algebra) Egy NSUCRYTPO 2019 versenyfeladat algoritmikus továbbgondolása Matematika

Jutalom

Nguyen Vinh Hung Kiss Sándor (Algebra) Különböző részösszegű aszimptotikus bázisok Matematika Jutalom
Erős Gábor Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján Közgazdaságtan I. díj + Heller Farkas Alapítvány különdíja
Sipos Bence, Kreinicker Gábor Szilágyi Brigitta (Geometria) Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése Nukleáris technika és orvosi fizika I. díj, a Jövő Nukleáris
Energetikusaiért Alapítvány I. különdíja
Kovács Péter Molontay Roland (Sztochasztika), Nagy Marcell (Sztochasztika) Box-covering algoritmusok összehasonlító elemzése Modellezés és szimuláció I. díj
Pintér József, Ragács Attila Molontay Roland (Sztochasztika) Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel Testnevelés és sporttudomány I. díj
Papp Ábrahám Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) Okos otthonok fogyasztásának modellezése gépi tanulási technikákkal Fenntartható energetika II. díj + Magyar Mérnöki Kamara Energetika Tagozat különdíja
Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria) Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével Nukleáris technika és orvosi fizika II. díj, a Jövő Nukleáris Energetikusaiért Alapítvány II. különdíja
Stumphauser Nóra Molontay Roland (Sztochasztika), Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.) Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján Alkalmazott pedagógia II. díj

 

2019 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Lukács Ferenc Sági Gábor (Algebra) Speciális struktúrák modellelméleti stabilitása Matematika I. díj + Matematika különdíj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek) Markov-folyamatok meanfield közelítése Erdős-Rényi gráfokon Matematika

I. díj + Rektori különdíj

Eper Miklós Szirmai Jenő (Geometria) Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben Matematika II. díj
Nagy Olivér Nagy Attila (Algebra) Egy félcsoportelméleti konstrukció alkalmazásai Matematika III. díj
Mikolás László Vető Bálint (Sztochasztika) Másodszomszédos rekordok közötti ugrások eloszlása bolyongásoknál Matematika

Jutalom

Mezei Szabolcs Molnár Zoltán Gábor (Algebra) Szintaxisfák redukció utáni méretére vonatkozó becslés a típusos lambda kalkulusban Matematika

Jutalom

Sipos Bence, Gyenge Ákos Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Érszakaszok CT felvételeinek automatikus szegmentálása és Gauss-leképzésének vizsgálata SE I. díj
Skoda Réka, Lukács Márk Becker Dávid (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) A myocardialis infarktus előfordulásának vizsgálata származtatott meteorológiai paraméterek függvényében SE I. díj
Szabó Brigitta, Lukács Márk Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Komplex meteorológiai mintázatok hatása a pulmonális embólia előfordulására SE II. díj
Baranyai Krisztina, Sipos Bence Fontanini Daniele Mariastefano (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Az aorto-biiliacalis stent graft okklúziót befolyásoló radiomorfológiai és klinikai tényezők SE  
Sipos Bence, Forrai Benedek Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására Kognitív tudomány és orvosi fizika I. díj, Pro Progressio Hallgatói Különdíj
Sipos Bence Nagy Balázs Vince, Szilágyi Brigitta (Geometria) Alvásadatok elemzése statisztikai és gépi tanuláson alapuló módszerekkel Kognitív tudomány és orvosi fizika II. díj, Morgan Stanley Leginnovatívabb Dolgozat Különdíj
Pálya Zsófia Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása Kognitív tudomány és orvosi fizika III. díj
Vízkeleti Áron Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói teljesítmény előrejelzése újszerű matematikai tesztelés segítségével Kognitív tudomány és orvosi fizika Jutalom