Témakiírások

Cím Oktató neve és tanszékenövekvő sorrend Típus
Felületnövekedési modellek aszimptotikus vizsgálata Vető Bálint (Sztochasztika Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Kémiai reakciók irányíthatóságának vizsgálata Tóth János (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Adott tulajdonságú indukáló reakció szerkesztése kinetikai differenciálegyenletekhez Tóth János (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Hiperszférák az n-dimenziós hiperbolikus térben Szirmai Jenő (Geometria Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Homogén struktúrák automorfizmuscsoportjai Sági Gábor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Qualitative investigation of the numerical solutions of partial differential equations Róbert Horváth (Department of Analysis) TDK téma, Diplomamunka téma, PhD téma
Időben fejlődő véletlen gráfok önszerveződő kritikus viselkedése Ráth Balázs (Sztochasztika Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
A kvantummechanika találkozása a topológiával és a szingularitáselmélettel Pintér Gergő, Elméleti Fizika Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, PhD téma
Félcsoportok algebrai vizsgálata Nagy Attila (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Félcsoportelméleti kutatások Nagy Attila (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Kvantum-információelmélet Mosonyi Milán (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Egy izoptikusokra vonatkozó izoperimetrikus probléma Lángi Zsolt (Geometria Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Optimális polinom hálók és ezek szerkesztése Kroó András (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Új lehetőségek az ajánlórendszerek hatékony működtetésében Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Túlhatározottság csökkentésének a lehetőségei a gépi-tanulásban Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Többváltozós valószínűségi eloszlások modellezése vine-kopulák segítségével Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Algoritmusok a Markov hálózatok felderítésére Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Additív reprezentációfüggvények Kiss Sándor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Gráfalgorimusok általánosításai mátrixokra Ivanyos Gábor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Lineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusai és általánosításaik (PhD témakiírás) Illés Tibor, Differenciálegyenletek Tanszék TDK téma
Téglalapok elhelyezési problémái Hujter Mihály (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív tulajdonságai Horváth Róbert (Analízis Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Csoportelméleti és reprezentációelméleti kutatások. Horváth Erzsébet (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Algebrai deriválások konstansai Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Csoportreprezentációk és csoportstruktúra kapcsolata Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Reflection subgroups of finite and affine Weyl groups Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, phd
Constants of algebraic derivativations Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
The relationship between group representations and group structure Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Véges és affin Weyl csoportok tükrözésrészcsoportjai Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, phd
Algebraic geometry Gyenge Ádám, Algebra és Geometria Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd

Oldalak