Bevezetés az algebrába 2. matematika BSc hallgatóknak (2020 tavasz)


Órajegyzet

Feladatsorok

Zh-k és konzultációk

Jegyzet és más okatási anyagok

Ajánlott irodalom