Építész matematika 2. 2013/14 tavasz


FIGYELEM!!! Az évfolyam összesített eredménye elérhető ITT!!!!


A tantárgy tárgykövetelménye megtalálható ITT, az ütemterv pedig ITT. Egy a tantárgyhoz készült jegyzet elérhető ITT.


Az órák helye és ideje:

Szerda 10:15-11:45, K 344

Csütörtök 15:15-16:45, K 213


Fogadó óra:

Szorgalmi időszakban minden csütörtökön 14:00-15:00 között, a H épület 5. emelet 3/b szobában


Követelmények:

Az órák legalább 70%-án kötelező a részvétel, azaz legfeljebb 3 hiányzás megengedett. A jelenlétet minden alkalommal katalógussal ellenőrizzük.

Emellett a szorgalmi időszak alatt a hallgatók négy félévközi zárthelyi formájában adnak számot ismereteikről.

1. Zárthelyi dolgozat (45 perc) 2. Zárthelyi dolgozat (45 perc) 3. Zárthelyi dolgozat (45 perc) 4. Zárthelyi dolgozat (45 perc) Pót-Zárthelyi dolgozat PótPót-Zárthelyi dolgozat

A tantárgy teljesítésének feltétele a jelenléti követelményeken túl az, hogy a hallgatók MINDEN zárthelyi dolgozaton elérjék a megszerezhető pontszám legalább 30%-át. A legalább elégséges osztályzat megszerzésének feltétele ezen kívül még az is, hogy összességében a négy zárthelyin megszerzett pontok összege elérje az összes megszerezhető pontszám 40%-át.


Gyakorlatok anyaga:

2014.02.12. és 02.13 - Komplex számok:
A gyakorlaton áttekintettük a komplex számok algebrai, trigonometrikus alakját, a közöttük lévő átírások menetét illetve műveleteket végeztünk komplex számokkal )öszeadás, kivonás, szorzás, konjugálás, osztás, hatványozás, n-edik gyökvonás). 1. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Wettl Ferenc feladatgyűjteményének komplex számokkal kapcsolatos fejezete és ennek megoldásai.

2014.02.19. és 02. 20. - Mátrix sajátérték-sajátvektor számítás:
A gyakorlaton áttekintettük a 2x2-es és 3x3-as mátrixok sajátértékei és sajátvektorai meghatározásának menetét. Emellett alkalmaztuk a sajátérték-sajátvektor számítást a mátrixok diagonalizálására, és hatványozására. A feladatok megoldásához tudni kell determinánst számolni, illetve homogén lineáris egyenletrendszert megoldani. 2. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Ádám Katalin egy elméleti összefoglalójaa sajátérték-sajátvektor számításról;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.02.26. és 02. 27. - 1. ZH

2014.02.26./ 03.05. és 02.27/ 03.06. - Elsőrendű differenciálegyenletek:
A gyakorlatokon áttekintettük a szétválasztható differenciálegyenlet, illetve a lineáris, elsőrendű, inhomogén differenciálegyenlet megoldásának menetét. 3-4. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Ádám Katalin egy elméleti összefoglalójaa differenciálegyenletekről és egy feladatsor megoldásokkal;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.03.12. és 03.13. - Másodrendű differenciálegyenletek:
A gyakorlaton áttekintettük az inhomogén, állandó együtthatós, másodrendű differenciálegyenlet megoldásának menetét. (homogén rész karakterisztikus egyenlet megoldásával, inhomogén rész próbafüggvény módszerrel) 5. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Ádám Katalin egy feladatsora megoldásokkal;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.03.19. és 03.20. - 2. ZH

2014.03.19. és 03.20. - Többváltozós függvények deriválása
A gyakorlaton áttekintettük a többváltozós függvények határérték számítását, a folytonosság vizsgálatát, a parciális deriválás menetét és annak alkalmazásait (érintősík, gradiens, iránymenti deriivált). 6. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Ádám Katalin egy elméleti összefoglalóója;
Bárány Balázs egy régi feladatai megoldásokkal;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.03.26. és 03.27. - Többváltozós függvények szélsőérték vizsgálata
A gyakorlaton áttekintettük a többváltozós függvnyek lokális illetve abszolút szélsőértékei megkeresésének módszereit. 7. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Ádám Katalin egy feladatsora és megoldásai;
Bárány Balázs régi feladatai megoldásokkal;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.04.02. és 04.03 - Elmarad ALKOTÓHÉT miatt.

2014.04.09. és 04.10. - Többváltozós függvények integrálása
A gyakorlaton áttekintettük a többváltozós függvnyek integrálását téglalap tartományon, normál tartományon, illetve a következő gyakorlat elején áttekintettük a ploárkoordinátákkal való helyettesítéses integrálás menetét. 8. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Rudas Anna egy régi feladatsora és megoldásai;
Bárány Balázs régi feladatai megoldásokkal;
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.04.16. és 04.17. - 3. ZH

2014.04.16./ 04.23. és 04.17/04.24. - Térgörbék
A gyakorlaton áttekintettük a térgörbékkel kapcsolatos tudnivalókat: a görbe egy pontjához húzott érintőegyenes egyenletét; a görbedarab ívhosszának kiszámítását; simulósík meghatározása; görbület és torzió kiszámítása. 9. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.
2014.04.30. - Felületek
A gyakorlaton áttekintettük a felületekkel kapcsolatos tudnivalókat: a felület egy pontjához tartozó érintősík egyenletét; a felület felszínének kiszámítását; a felület pontjainak osztályozását. 10. feladatsor

Az anyag megértését elősegítő feladatok, és esetlegesen megoldásaik:
Székely Balázs egy régi feladatsora és megoldásai.

2014.05.07. és 05.08. - 4. ZH


Eredmények:

Az eredmények ITT találhatóak.


További anyagok:

Vissza az oktatáshoz
[Kezdőlap] | [Oktatás] | [Életrajz] | [Hasznos linkek] | [Elérhetőségek]