Siker a magyar-szlovén együttműködésű kutatási pályázaton

Az NKFIH SNN_17 magyar-szlovén együttműködésű kutatási témapályázaton Illés Tibor (Differenciálegyenletek Tanszék) és Tóth János (Analízis Tanszék) is támogatást nyert. Illés Tibor Első- és másodrendű algoritmusok kiterjesztése optimalizálási problémák bonyolultabb osztályaira ipari kérdések megoldása céljából címmel, Tóth János Algebrai módszerek differenciálegyenletek alkalmazásához címmel lett támogatott pályázat témavezetője. A futamidő mindkét esetben 3 év.