Elhunyt Horváth Erzsébet

Megrendülten tudatjuk, hogy Horváth Erzsébet, az Algebra és Geometria Tanszék címzetes egyetemi tanára 2023. dec. 7-én súlyos betegség következtében elhunyt. Kiváló munkatársunk volt, halála pótolhatatlan vesztesége a BME matematikus közösségének.

Horváth Erzsébet 1975-ben kezdte egyetemi tanulmányait az ELTE TTK matematikus szakán. Kitüntetéses oklevelét 1980-ban szerezte meg. Egyetemi doktori címet szerzett 1988-ban, ezt az ELTE Doktori Tanácsa summa cum laude minősítéssel PhD-vel egyenértékűnek nyilvánította 1995-ben. Doktori dolgozatát véges csoportok karaktereiről írta, a tématerülethez, amely az algebrai kutatások egyik legnehezebbike, és máig a fősodorban található, azóta is hű maradt. A BME-n habilitált 2017-ben. Folyamatosan publikált színvonalas algebra folyóiratokban, és 2-3 évente a szakterület zászlóshajójának számító csúcsfolyóiratban, a Journal of Algebra-ban is. Az úgynevezett moduláris reprezentációelmélet magyarországi recepciójában vezető szerepet játszott.

A végzését követően 3 évig a SZÁMKI tudományos segédmunkatársaként dolgozott, illetve megbízott óraadó volt az ELTE-n. A BME-n 1983-ban kezdte munkáját a Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszékén. A Matematika Intézet megalakulásakor került a TTK-ra, azóta az Algebra Tanszék oktatója. Habilitált egyetemi docensként ment nyugdíjba 2023-ban, de óraadóként továbbra is részt vett az oktatásban.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett, a véges csoportok elméletének és a számítógépes algebra közösségnek ismert és elismert tagja volt. Már egyetemi tanulmányainak egy részét is külföldön, a moszkvai Lomonoszov Egyetemen végezte részképzéssel. Akakémiai kutatócserével dolgozott Varsóban, DAAD-ösztöndíjjal, TéT-projekt, valamint TEMPUS- és ERASMUS-mobilitások  keretében rendszeresen töltött heteket  Aachenben és Halléban. Ez utóbbi helyek a központjai GAP nyílt forráskódú komputeralgebra rendszer fejlesztői csapatának, ennek fejlesztésében Horváth Erzsébet is részt vett a programcsomag társszerzőjeként. Korábban koordinátora volt a "Using Computer Algebra" TEMPUS projektnek.

Egyetemünkön végzett lelkiismeretes mukáját 2007-ben Dékáni, 2010-ben Rektori Dicséret ismerte el. Tagja volt a Bolyai János Matematika Társulatnak, rendszeresen referált a Mathematical Reviews folyóiratnak, bírált cikkeket és pályázatokat. Több nemzetközi konferenciát szervezett. 2023-ban címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki a TTK, továbbá megkapta a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést.

Nekrológ (Héthelyi László - Matematika Intézet)

Kedves Kollégák!

Szomorúan és keserűen tudatom veletek, hogy kollégánk, dr. Horváth Erzsébet 2023. december 7-én hajnalban meghalt. Hosszú éveken keresztül súlyos beteg volt, amit bámulatos fegyelemmel, türelemmel és kitartással viselt, kiegyensúlyozottságát és jókedvét a végsőkig megőrizte. A legszűkebb családját és barátait leszámítva nem is mondta senkinek a betegségét, és aki nem tudta, nem is gondolta volna, hogy súlyos beteg. Halálos betegen is szorgalmasan dolgozott, soha egyetlen órája nem maradt el, cikkeket írt, konferenciákra járt, doktorandusz hallgatókat vezetett. Soha nem panaszkodott a sorsa ellen.

Matematikai tehetsége korán feltűnt, a Trefort Gimnázium tanulójaként a matematikai OKTV-n ötödik helyezést ért el. Majd az ELTE TTK matematika szakán végzett vörös diplomával. Már korán eljegyezte magát az absztrakt algebra iránt, egyetemistaként algebra-topológia szakirányt választott. Rövid kitérő után a ’80-as évek közepén került a Műegyetemre, a Gépészkari Matematika Tanszékre. 1988-ban doktorált, disszertációjának címe: „Véges csoportok karaktereiről”. 2017-ben habilitált, a „Véges csoportok reprezentációi: Monomialitásról, blokkokról és mélységről” című disszertációval. Előbb tanársegéd, adjunktus, majd később egyetemi docens lett, 1995-től az újonnan alakult Matematika Intézetben, az Algebra Tanszéken. Rendszeresen járt nemzetközi konferenciákra, előadásokat tartott, és számos társszerzővel – angol, német és magyar matematikusokkal – írt közös cikkeket főleg a véges csoportok reprezentációelméletéről. Szerzőtársai közé tartoztak – többek között – Burkhard Külshammer, David Green, John Murray, Thomas Breuer, Corrádi Keresztély, Maróti Attila, Hermann Péter, Szabó Endre. Több tucat tudományos publikációja jelent meg nemzetközi folyóiratokban, például a Journal of Algebra-ban. Többször előadott a neves Groups StAndrews konferenciákon. Azon kevesek közé tartozott Magyarországon, aki értett a véges csoportok moduláris reprezentáció elméletéhez, több cikke jelent meg erről (például a Journal of Algebra-ban 2008-ban a „Galois Actions on Blocks and Classes of Finite Groups”). Foglalkozott a véges csoportok egészen új problémáival, a véges csoportok részcsoportjainak mélységével, erről is több cikket írt (ezek egyike a Communications in Algebra-ban 2015-ben jelent meg „The Depth of Subgroups of Suzuki Groups” címmel). Elsők között volt Magyarországon, aki a GAP számítógépes programot elsajátította és részt vett annak tovább fejlesztésében az aacheni egyetemen. A Matematika Intézet Doktori Iskola munkájában aktívan részt vett, három hallgató is sikeresen szerezte meg nála a PhD-fokozatát. A tudományos munka mellett az oktatást is nagyon komolyan vette, kiváló lineáris algebra tankönyvet írt, illetve egyik doktoranduszhallgatójával közösen angol nyelvű csoportelmélet tankönyvet állított össze. Az idén címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott. Amint egy közvetlen kollégája mondta: „szíve és lelke volt a tanszéknek”.

Nehéz a búcsú, de erőt ad nekünk az a bátorság, amit mutattál súlyos betegségedben, halálod pillanatáig. Emlékedet nem törli ki belőlünk az idő. Nyugodj békében, sokat gondolunk Rád!