Tantárgyak

Tantárgy nevenövekvő sorrend Tantárgy kódja Kurzusok
Játékelmélet BMETE93MM30
Informatika 1 BMETE91AM42
A0, A1, T1, T2, T0
Informatika MC BMETE92MC19
Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal BMETE95MM26
Homologikus algebra BMETE91MM06
Halmazelmélet BMETE91AM40
Haladó lineáris algebra BMETE91MM05
Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek BMETE94AX11
Geometria 2 BMETE94AM25
Geometria 1 BMETE94AM24
E1, T0, T1, E0, TV
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40
Funkcionálanalízis BMETE92BG37
Fourier analízis és függvénysorok BMETE92MM00
T0, A0, T1, A1
Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika BMETE90MX55
A0, A1, V0, V1, V2, V3, V4
Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Analízis BMETE90MX53
A0, A1, A2
Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika BMETE90MX58
Felsőbb matematika informatikusoknak - Alkalmazott algebra és matematikai logika BMETE90MX57
Felsőbb 'Mathematica' BMETE929012
Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei BMETE92MM27
Döntéstámogató rendszerek BMETE93MX19
Diplomamunka-készítés BMETE90MM95
Diplomamunka előkészítés BMETE90MM98
Differenciálgeometria 2 BMETE94AM20
Differenciálgeometria 1 BMETE94AM26
Differenciálgeometria és topológia BMETE94MM00
Differenciálgeometria és numerikus módszerei BMETE94AX27
Differenciálegyenletek 2 BMETE93AM18
Differenciálegyenletek 1 BMETE93AM15
Differenciálegyenletek mérnököknek 2 BMETE93BG30
Differenciálegyenletek mérnököknek BMETE93BG23

Oldalak