Hallgatók munkái

PhD dolgozat:

Lovas Attila: Az információgeometria alkalmazása kvantummechanikai rendszerekre, Doktori értekezés, 2017.
A tézisek, és a dolgozat.

Diplomamunka és Szakdolgozat:

Mészáros Botond: Determinisztikus rendszerek modellterének redukálása nemlineáris időfejlődés esetében, Szakdolgozat, 2022.
Az ismertető.

Nicha Khenkhok: Convergence Theorems for Integrals through Product Measure, BSc Thesis, 2021.
The abstract.

Székely Ákos: Indukált ábrázolások és a Mackey-féle imprimitivitás-tétel, Szakdolgozat, 2021.
Az ismertető és a dolgozat.

Krisztián Jonatán: Galilei-csoportok gyenge kohomológiái, Szakdolgozat, 2018.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.

Bergmann Júlia: Stochastic Linear Systems with Changing Dynamics, Diplomamunka, 2018.
Az ismertető.

Somogyi Ákos: The SABR Model, Diplomamunka, 2017.
Az ismertető.

Ács Borbála: Spektrálsugár és együttes spektrálsugár, Szakdolgozat, 2016.
Az ismertető.

Lovas Attila: Ricci-görbület a kvantummechanikai állapottéren, Diplomamunka, 2014.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.

Fekete Balázs Samu: Mackey-tételének alkalmazásai a kvantummechanikában, Szakdolgozat, 2012.
Az ismertető.

Molnár András: Kvantumcsatornák differenciálgeometriai vizsgálata, Diplomamunka, 2012.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.

Holló László: Lie csoportok projektív ábrázolásai a kvantummechanikában, Szakdolgozat, 2010.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.

TDK:

Szondi Máté: A kvantummechanikai állapottér egy felbontása által indukált geometria, 2022.
A dolgozat.
Eredmények: BME TTK, TDK Dicséret, 2022.

Fitos Bence: A gömbfelület kvantumos elemi részecskéinek meghatározása reprezentációelmélet alkalmazásával, 2021.
A dolgozat és a prezentáció.
Eredmények: BME TTK, TDK II. helyezés, Matematika különdíj, 2021.

Lovas Attila: Határozatlansági relációk származtatása az állapottér geometriájából, 2012.
A dolgozat és a prezentáció.
Eredmények: BME TTK, TDK II. helyezés 2012.
A XXXI. OTDK Matematika szekciójának Geometria tagozatában dicséret 2013.

Holló László: Lie csoportok projektív ábrázolásai a kvantummechanikában, 2010.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.
Eredmények: BME TTK, TDK II. helyezés 2010.

Bárány Balázs: Gödel univerzum geodetikusainak elemzése, 2006.
Az ismertető, a dolgozat és a prezentáció.
B. Bárány, A. Andai.: Description of the free motion with momentums in Gödels's universe. Preprint, 2008. arXiv:0807.4107
Eredmények: BME TTK, TDK III. helyezés 2006.
A XXVIII. OTDK Matematika szekciójának Geometria és Geometriai analízis tagozatában dicséret 2006.

Témalabor:

Marenics János: Perturbációszámítás a kvantummechanikában, 2006.
A dolgozat és a prezentáció.