Matematika A2c
Vegyészmérnök, Biomérnök
és Környezetmérnök
hallgatóknak a 2016/17/2. félévben

 

1

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás tételek. Szétválasztható változójú és elsőrendű lineáris differenciálgyenletek.

Integrálás ismétlése.
Gyak1.

2

Iránymező, izoklinák, Egzakt diffegyenletek, n-edrendű lineáris homogen és inhomogén diffegyenletek, Wronski determináns, alaprendszer.

MIII./28: 1-22., 39-61, 72-87.
Gyak2.

3

Állandó együtthatós homogén és inhomogén lineáris diffegyenletek.

MIII./28: 137-145, 167-170.
Gyak3.

4

Laplace transzformáció, műveleti szabályok, inverz Laplace transzformáció.

MIII./29: 66-80, 86-100.
Gyak4.

5

Elemi mátrixalgebra, vektorterek, bázis fogalma,  determináns, rang fogalom.Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.

MIII./29:136-160.
Gyak5.
Laplace-trafo.

6.

Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, Gauss elimináció, Cramer szabály, megoldhatóság feltételei.

MII./19: 1-31, 36-43.
Gyak6.

7

Lineáris tanszformációk, Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor.
1. zh.

MII./19: 80-99;
MII./20: 1-13, 16-31, 60-63.
Gyak7.

8

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék.

MII./20: 78-100; MII./21: 47-60.
Gyak8.

9

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Két és többváltozós függvények differenciálása.

MII./14: 1-⁠16.
Gyak9.

10

Többváltozós függvények szélsőértékei, implicit és inverz függvények.

MII./14: 47-70, 76-84, 90-100.
Gyak10.

11

Többváltozós függvények integrálása I.
Húsvét (hétfői órák elmaradnak)

MII./15: 52-96
Gyak11. 

12

Többváltozós függvények integrálása II.

2. zh.

MII./16
Gyak12

13

Függvénysorozatok, függvénysorok.
Május 1. (hétfői órák elmaradnak)

MII./16, MIII./22, MIII./23: 1-5
Gyak13

14.

Taylor-sorok, sorfejtések, Cauchy-Hadamard tétel, Fourier sorok.

MIII./23: 6-8,

MIII./23: 9-12.
Gyak14

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok megadása során Mx./y a 
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.: Matematika feladatgyűjtemény
c. jegyzet x-edik
(I, II, IIIkötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet felsorolt feladatait jelenti.

 

 

1. zárthelyi dolgozat

március 21. (kedden az előadáson)

12:15 -- 13:00:  A -- I
13:15 -- 14:00:  J -- Z
a neptunkód kezdőbetűje szerint

2. zárthelyi dolgozat

április 25. (kedden az előadáson)

12:15 -- 13:00:  J -- Z
13:15 -- 14:00:  A -- I
a neptunkód kezdőbetűje szerint

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

 

 Gyakorló feladatok

Tankönyvtár

Matematika 1

Matematika 1 gyakorlatok

Matematika 2

Matematika 2 gyakorlatok

Elméleti kérdések a vizsgán
Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjteményBudapest, 2017. február 1.

Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója