A számítástudomány alapjai gyakorlat

2012. ősz

Csütörtök, 15:15-16:45, IB 139

A tárgy honlapja

Feladatsorok:

 1. Leszámlálási feladatok, binomiális tétel
 2. Binomiális tétel, szita formula, skatulyaelv; Keresés
 3. Keresés, rendezés
 4. Gráfelméleti alapfogalmak, fák, Prüfer-kód, minimális súlyú feszítőfa
 5. Euler- és Hamilton-körök; Legrövidebb utak keresése
 6. Folyamok, Menger tételei
 7. Többszörös összefüggőség; Páros gráfok, párosítások
 8. Párosítások; Független és lefogó pont- illetve élhalmazok; Színezés; Síkbarajzolható gráfok
 9. Mélységi keresés, PERT
 10. Algoritmusok bonyolultsága
 11. Oszthatóság, prímek, maradékrendszerek, Euler-Fermat-tétel, lineáris kongruenciák
 12. Wilson-tétel, lineáris kongruenciák, diofantikus egyenletek; Absztrakt algebra

Konzultáció: október 8. hétfő, 08:15-9:45, IB 147

2. Konzultáció: november 19. hétfő, 08:15-9:45, IB 134

Pontozás: Az 5. feladat rosszul lett kitűzve, ezért arra legfeljebb 5 pontot lehetett kapni. Emiatt a többi öt feladat összpontszámának az 1,2-szerese és az ötödik feladat pontszámának összege lefelé kerekítve az összpontszám. Maximum pontszám továbbra is 60 pont.

Eredmények: összesítve

Vissza