Bevezetés a számításelméletbe 1

gyakorlat

2017. ősz

21 kurzus: Kedd, 10:15-11:45, E407

27 kurzus: Csütörtök, 12:15-13:45, E407

A tárgy honlapja

Feladatsorok:

 1. Számelmélet
 2. Szimultán kongruenciarendszerek, Euler-Fermat-tétel
 3. Számelméleti algoritmusok
 4. Térbeli koordinátageometria
 5. Altér, generátorrendszer, lineáris függetlenség
 6. Bázis, dimenzió; Gyakorlás
 7. Gauss-elimináció; Gyakorlás
 8. Bázis, dimenzió; Gauss-elimináció
 9. Determináns
 10. Kifejtési tétel, vektoriális szorzat, műveletek mátrixokkal
 11. Mátrixok inverze, rangja
 12. Lineáris leképezések
 13. Magtér, képtér
 14. Bázistranszformáció; Sajátérték, sajátvektor

Konzultáció (1. zh-ra):

Konzultáció (2. zh-ra):

Vissza